Download  Print this page

Bosch Acu Tank AT 200 Instructions For Use And Maintenance Manual page 171

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
HU
Kombinált puffertartályok központi fűtéshez és háztartási melegvíz-előállításhoz | 171
Cipzár
poliuretán (PU)
6a ábra
3. A csőkígyók (hőcserélők)
csatlakoztatása alternatív, illetve
megújuló energiaforrásokkal
működő fűtőberendezéshez
FIGYELEM! A fűtőberendezés-
hez történő csatlakozás
összes műveletét szakember-
nek kell elvégeznie.
A csőkígyók (hőcserélők) fűtőberendezés-
hez való csatlakoztatásánál az alábbiak
szerint figyelembe kell venni a megjelölt ki-
meneteket és bemeneteket:
IS1 (MS) – Az 1. hőcserélő bemenete;
OS1 (ES) – Az 1. hőcserélő kimenete;
IS2 (M) – A 2. hőcserélő bemenete;
OS2 (E) – A 2. hőcserélő kimenete
Gondoskodjon a rendszer teljes légtelení-
téséről. A légbuborékok a bojler helytelen
működését eredményezhetik. A hőközlő
folyadék maximális hőmérséklete: 110°C. A
hőközlő folyadék maximális nyomása: 0,6
MPa. A hőcserélő tekercsét el kell látni egy, a
HVAC-tervezési követelményeknek megfe-
lelő biztonsági szeleppel, ám annak besza-
bályozása nem haladhatja meg a Pnr = 0,6
MPa értéket. (EN 1489:2000) A rendszert el
Külső PVC-
réteg
Lágy
Cipzár
szigetelés
Dekoratív műanyag fedél
Lágy
poliuretán (PU)
szigetelés,
felső
Cipzár
6b ábra
kell látni egy, a HVAC-tervezési követelmé-
nyeknek megfelelő tágulási tartállyal.
4. Puffertartályok csatlakoztatása
a központi fűtési körbe, példák (8.
ábra)
A központi fűtési rendszerek puffertartályai
a hő tárolására és rétegezésére, valamint
a különböző hőmérsékletű hőáramok meg-
határozott fogyasztókhoz történő elosztásá-
ra szolgálnak. A 8. ábrán látható példa egy
puffertartállyal megvalósított, magas és ala-
csony hőmérsékletű fűtési rendszert mutat
be. A hőszükségletet gázkazán, szilárd tü-
zelésű kazán, és napkollektor elégíti ki.
FIGYELEM! A puffertartály egy
teljes fűtési rendszer része,
amelynek méretezését és
kivitelezését megfelelő
szakembernek kell elvégeznie.
Pontosan kalibrált biztonsági
szelep beépítése kötelező!
A puffertartály maximális
tervezett nyomása 3 bar.
Dekoratív
műanyag
rozetták
6c ábra

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch Acu Tank AT 200