Download  Print this page

Montaža In Vklop - Bosch Acu Tank AT 200 Instructions For Use And Maintenance Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
76 | Nizkotlačni vsebniki
V. MONTAŽA IN VKLOP
OPOZORILO! MONTAŽA MORA
BITI OPRAVLJENA S STRANI PO-
OBLAŠČENIH SERVISERJEV.
1. MONTAŽA
Vsebniki se nahajajo na transportnih pale-
tah zaradi enostavnejšega prevoza. Če bo
vsebnik instaliran v sobi na ravnih tleh in
z nizko vlažnostjo zraka, lahko odstranite
paleto.
- Če je to potrebno, lahko palete odstranite
po naslednjem vrstnem redu (slika 4):
- Napravo postavite v ležeč položaj, pred
tem postavite na tla preprogo, da napra-
vo zaščitite pred poškodbami. Odvijte
tri vijaka s katerimi je paleta pritrjena na
vsebnik.
- Postavite nastavljive pete na mesto vija-
ka*
Slika 4
2. INSTALACIJA »MEHKE« IZOLACIJE ZA NAPRAVE 800 LITROV.
Postavljanje izolacije opravljata dve osebi
v sobah z minimalno temperaturo od 18°C.
Izolacijski plašč se ogreva na tej temperaturi
vsaj 1 uro.
Postavite vsebnik navpično in ga izravnajte
tako, da nastavite višino noge
- kjer so nastavljive noge sestavne, nasta-
vite nogo po naslednjem vrstnem redu
(slika 5):
- Postavite detajl 1 na vijak 2, odstranjen iz
palete
- Postavite podloško 3, odstranjena iz pa-
lete
- Navijte in dobro zategnite matice 4
OPOZORILO! Da bi prepreči-
li poškodbe uporabnikov in (ali)
tretjih oseb v primeru nastanka
okvare v sistemu za oskrbo s
toplo vodo, mora biti naprava in-
stalirana v sobi z izoliranimi tlemi
in (ali) s sistemom odvodne ka-
nalizacije.
Izolacija se postavlja skladno s sliko 8. Po
pritrditvi postavlja se zgornja izolacija in nad
njo plastična dekorativna kapa. S strani, na
izhodih vsebnika, postavljajo se dekorativni
gumijasti prsteni.
Slika 5
SI

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch Acu Tank AT 200