Download  Print this page

Felszerelés És Csatlakoztatás - Bosch Acu Tank AT 200 Instructions For Use And Maintenance Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
54 | Alacsony kapacitású puffertartályok
V. Felszerelés és csatlakoztatás
FIGYELEM! Szakképzett műszaki
szakembernek kell elvégeznie
minden műszaki és elektromos
összeszerelési műveletet.
1. Telepítés
A puffertartályok szállítása külön raklapon
történik a könnyebb szállítás érdekében. Ha
a nagy kapacitású vízmelegítők alkalmazá-
sa alacsony páratartalmú, sík padlójú helyi-
ségben történik, akkor a berendezést nem
szükséges eltávolítani a raklapról.
- Egyéb esetben járjon el az alábbi lépé-
seknek megfelelően (4. ábra):
– Helyezze a vízmelegítőt vízszintes hely-
zetbe, de előtte tegyen egy szőnyeget
alá, hogy meg ne sérüljön. Távolítsa el a
raklapot a puffertartályhoz rögzítő három
csavart.
4. ábra
2. A lágy poliuretán (PU) szigetelés felszerelése
Ezt szobahőmérsékleten, 18 °C felett kell
elvégezni. Üzembe helyezés előtt a szigete-
lésnek legalább egy órán át állnia kell a fenti
hőmérsékletű környezetben.
Erősítse az állítható lábakat közvetlenül a
berendezésre* – Állítsa a nagy kapacitású
vízmelegítőt (HCWH) függőleges helyzetbe,
majd a lábak segítségével vízszintezze.
– A darabokban kiszállított szintszabályozó
láb összeszerelésének módja a követke-
ző (5. ábra):
– Helyezze a darabot (1) a raklapból kicsa-
vart csavarra (2).
– Helyezze fel a raklapról eltávolított aláté-
tet (3).
– Csavarja fel az anyákat (4).
FIGYELEM! A melegvíz-előállító
rendszer meghibásodása esetén
bekövetkező személyi sérülések
elkerülése érdekében a berende-
zést olyan helyen kell elhelyezni,
ahol a padló vízszigeteléssel vagy
vízlefolyóval van ellátva.
A 8. ábra szerinti felszerelést követően gon-
doskodjon róla, hogy a cippzár megfelelően
záródjon, és tegye fel a díszítő gumigyűrű-
ket a bemenetre és a kimenetekre. Helyez-
ze fel a műanyag fedelet a berendezésre.
HU
5. ábra

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch Acu Tank AT 200