Download  Print this page

Viіі. Întreținerea Periodică - Bosch Acu Tank AT 200 Instructions For Use And Maintenance Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
68 | Acumulatoare de capacitate mică
• Acest aparat nu poate fi folosit de
persoane (inclusiv copii) cu abilități
fizice, senzoriale sau mentale redu-
se sau care nu dețin experiență sau
cunoștințe, cu excepția cazului în care
sunt supravegheați sau au fost instruiți
în legătură cu utilizarea aparatului, de
către o persoană răspunzătoare pentru
siguranța acestora.
• Copiii trebuie supravegheați pentru a nu
se juca cu aparatul.
• Este necesară păstrarea regulilor pentru
întreținerea preventivă, pentru înlocuirea
anodului de magneziu protector și pentru
curățare chiar și după trecerea perioadei
de garanție.
VIІІ. Întreținerea periodică
În condiții normale de folosire a boilerului, sub
influența temperaturii ridicate, pe suprafața
elementului de încălzire se formează calcar
/depunere de calcar/. Din acest motiv, pro-
ducătorul recomandă întreținerea preven-
tivă a boilerului dumneavoastră o dată pe
an sau la cel mult doi ani prin intermediul
unui centru de întreținere autorizat sau cen-
tru service. Fiecare operație de întreținere
preventivă trebuie consemnata în carnetul
de garanție al aparatului și trebuie să fie
mentionata data efectuării operațiilor de
întreținere preventivă, societatea și numele
persoanei care efectuează aceste operații
precum si semnătura.
Neîndeplinirea cerinței de mai sus poa-
te duce la încetarea garantiei boilerului
dumneavoastră.
Producătorul nu este responsabil pen-
tru urmările cauzare de nerespectarea
instrucțiunilor din manualul de față.
RO

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch Acu Tank AT 200