Download  Print this page

Upute Za Zaštitu Prirodnog Okoliša - Bosch Acu Tank AT 200 Instructions For Use And Maintenance Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
160 | Neizravno zagrijavani spremnici tople vode
• Neispunjavanjem ovog zahtjeva neće
se priznati besplatno održavanje vašeg
spremnika u jamstvenom periodu.
Preporuča se zaključivanje ugovora o
servisu i kontrolnom pregledu s instala-
terom ovlaštenim za izvođenje poprava-
ka. Preporuča se izvođenje održavanja
jednom ili dva puta godišnje, ovisno od
kvalitete vode.
PROIZVOĐAČ SPREMNIKA NE
PREUZIMA ODGOVORNOST ZA
POSLJEDICE I MATERIJALNE ŠTETE
PROUZROČENE NEPRIDRŽAVANJEM
OVIH UPUTA.
ATTD 1500/300 DUO (DONJI HE) i ATT 1500/300
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
0
25
50
75 100 125 150 175 200
Protok [lit/min]
VIII. Upute za zaštitu
prirodnog okoliša
Neuporabivi spremnici sadrže drago-
cjene materijale, te se ne smiju zbrinuti
u otpad zajedno s ostalim proizvodima.
U svrhu zaštite okoliša preporučamo da
se za zbrinjavanje u otpad ovi spremnici
odvezu u za to specijalizirano reciklažno
dvorište.
ATTD 1500/300 DUO (GORNJI HE)
400
350
300
250
200
150
100
50
0
0
25
50
HR, BiH
75
100
125
Protok [lit/min]
150

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch Acu Tank AT 200