Download  Print this page

Utilizare; Descriere Si Date Tehnice - Bosch Acu Tank AT 200 Instructions For Use And Maintenance Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
RO
I. Utilizare
Echipamentul este destinat să furnize-
ze apă caldă pentru gospodariile do-
tate cu un sistem de retea la o presi-
une sub 8 bar (0,8 MPa), precum şi
pentru montarea în sistem de încălzire
centrală cu o presiune sub 0,3 MPa (3 bar).
Aparatul este destinat pentru lucrul în spaţii
închise, incalzite de mai sus (4 ° C).
II. Descriere si date tehnice
In functie de modelul preparatorului de apa,
pot fi fara serpentina de incalzire, cu una
sau doua serpentine de incalzire.
Pe acumulator este montat un termometru
pentru citirea temperaturii in interiorul acu-
mulatorului de apa – T. Echipamentul are ie-
siri (indicate cu TS1, TS2, TS3 ТSS1,TSS2),
pentru montarea de senzori pentru masura-
rea temperaturii apei din interior, care co-
manda debitul agentului termic prin serpen-
tina de incalzire.
Placa de identificare
Placa de identificare se află pe partea din
spate a echipamentului şi cuprinde urmă-
toarele informaţii:
Poz. Descriere
1
Denumirea tipului
2
Nr. serie
3
Volumul efectiv
4
Consum de energie termică în regim de stand-
by
5
Volumul încălzit prin intermediul preparatorului
electric
6
Anul fabricaţiei
7
Protecţie împotriva coroziunii
8
Temperatura max. a apei calde la acumulator
9
Temperatura max. a turului la sursa de încălzire
10
Temperatura max. a turului, solar
11
Putere de conectare electrică
12
Aport de incalzire agent termic
13
Debitul de agent termic pentru încălzirea apei
aport de căldură
14
Volum care poate fi prelevat cu 40 °C, la
încălzire electrică
15
Presiune de lucru max. pe partea apei potabile
16
Presiune maxima calculata
17
Presiune de lucru max. pe partea sursei de
încălzire
18
Presiune de lucru max. pe partea sistemului
solar
19
Presiune de lucru max. pe partea apei calde
menajere / a circuitului de incalzire
20
Presiune de probă max. pe partea apei calde
menajere / a circuitului de incalzire
21
Temperatura max. a apei calde, la încălzire
electrică
| 183

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch Acu Tank AT 200