Download  Print this page

Intretinere Periodica; Instructiuni Pentru Protejarea Mediului Inconjurator - Bosch Acu Tank AT 200 Instructions For Use And Maintenance Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
RO
cu vasul de apa plin, din orificiul de dre-
naj nu curge apa, acest lucru este semn
de neconformitate si echipamentul nu
mai trebuie sa fie folosit.
• Echipamentul nu trebuie sa fie folosit de
persoane (inclusiv copii), cu capacitati fi-
zice, mentale si senzoriale reduse sau de
persoane fara experienta si cunostinte,
daca nu sunt supravegheate sau instru-
ite de catre o persoana raspunzatoare de
siguranta acestora.
• Copiii trebuie sa fie supravegheati sa nu
se joace cu echipamentul.
• Este necesara respectarea actiunilor pre-
ventive si corective constatate: inlocuirea
anodului de protectie si eliminarea pietrei
calcaroase, chiar si dupa expirarea peri-
oadei de garantie a dispozitivului.
• La conectarea conductelor de cupru la
intrari si iesiri, utilizați o conexiune inter-
mediara dielectrica. Altfel există riscul de
coroziune de contact care poate afecta
racordurile de conectare!
• nerespectarea regimului de presiune,
conduce la nerecunoasterea garantiei!
• acest
echipament
prepararii apei calde menajere. Utilizarea
cu alt agent de transfer conduce la
nerecunoasterea garantiei!
• Serpentinele de incalzire sunt proiectate
să funcţioneze cu apă sau un amestec
de apă şi propilenă (etilenă) glicol în faza
lichidă. Prezența aditivilor anticoroziu-
ne este obligatorie! Utilizarea cu alt tip
de lichid sau amestec in alte conditii de
agregare, conduce la nerecunosterea
garantiei!
este
destinat
VII. Intretinere periodica
La o functionare normala a acumulatoru-
lui, sub influenta temperaturii crescute, se
depune asa numita piatra calcaroasa. Din
acest motiv, producatorul acestui echipa-
ment recomanda revizia anuala cu personal
prestator calificat si autorizat. Acest lucru
trebuie sa includa curatirea si verificarea
anodului de protectie, iar in caz de necesita-
te, sa fie inlocuit cu unul nou. Orice actiune
preventiva de acest tip trebuie consemnata
in certificatul de garantie si trebuie menti-
onate urmatoarele: data efectuarii, nume-
le firmei, numele persoanei si semnatura.
Nerespectarea acestei cerinte, conduce la
anularea garantiei acordate echipamentului
Dumneavoastra.
Incheiati un contract de servicii și
inspecție cu o firma de reparații
recomandata de producator si
autorizata. Se recomandă
efectuarea intretinerii o dată pe an
sau la cel mult doi ani, în funcție
de calitatea apei.
Producatorul nu poarta
raspundere pentru urmarile
provocate de nerespectarea
prezentelor instructiuni.
VIII. Instructiuni pentru
protejarea mediului
inconjurator
Aparatele electrocasnice vechi contin ma-
teriale pretioase si din aceasta cauza nu ar
trebui aruncate impreuna cu celelalte produ-
se. Pentru protejarea mediului inconjurator
avem rugamintea sa predati asemenea apa-
rate in centre autorizate pentru preluarea
acestora (daca acestea exista). Calitatea
apei.
Producatorul nu poarta raspundere pen-
tru urmarile provocate de nerespectarea
prezentelor instructiuni.
| 195

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch Acu Tank AT 200