Download  Print this page

Vsebina; Tehnični Podatki In Dimenzije - Bosch Acu Tank AT 200 Instructions For Use And Maintenance Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
SI
III. Tehnični podatki in dimenzije
Realna
kapaciteta
bojlerja
Realna kapacite-
ta kotlovske vode
v zalogovniku
Najvišja točka
zalogovnika v
nagibu (brez
izolacije)
Teža
Topl. izolacija
iz mehkega
poliuretana
Maks. delovna
temperatura
grelnika
Maks. delovna
temp. bojlerja
Maks. delovna
temp. spiralnega
izmenjevalca
toplote
Nazivni tlak
zalogovnika
Maks. tlak
bojlerja
Maks. tlak spiral-
nega izmenjeval-
ca toplote
Površina
izmenjevalca
toplote S1
Površina
izmenjevalca
toplote S2

Vsebina

izmenjevalca
toplote S1
Vsebina
izmenjevalca
toplote S2
Toplotna izguba
kWh/24h 3.6
(ΔT = 45 K)
ATTU
ATTD
ATT
600/
600/
150
150
UNO
l
408
416
l
151
151
mm
2121 2121 2121 2045 2045 2045 2236 2236 2236 2238 2238 2238
kg
203
188
mm
100
100
°C
95
95
°C
95
95
°C
110
110
MPa
0.3
0.3
MPa
1
1
MPa
0.6
0.6
m
2.25
2.25
m
1.04
-
l
13.7
13.7
l
6.4
-
3.6
ATTD
ATTU
ATT
600/
800/
800/
800
150
200
200
/200
DUO
DUO
UNO
433
569
579
608
151
191
191
191
161
264
241
193
100
100
100
100
95
95
95
95
95
95
-
110
110
0.3
0.3
0.3
1
1
1
-
0.6
0.6
-
2.89
2.89
-
1.54
-
-
26.2
26.2
-
9.4
-
3.6
4.1
4.1
Bojlerji za indirektno ogrevanje | 203
ATTD
ATTU
ATT
1000/
1000/
1000/
200
200
200
DUO
UNO
655
666
702
191
191
191
298
274
220
100
100
100
95
95
95
95
95
95
95
95
-
110
110
0.3
0.3
0.3
0.3
1
1
1
-
0.6
0.6
-
3.3
3.3
-
1.54
-
-
29
29
-
9.4
-
4.1
4.3
4.3
4.3
ATTD
ATTU
ATT
1500/
1500/
1500/
300
300
300
DUO
UNO
1109 1134 1170
296
296
296
390
353
295
100
100
100
95
95
95
95
95
95
-
110
110
-
0.3
0.3
0.3
1
1
1
1
-
0.6
0.6
-
-
3.47
3.47
-
-
2.3
-
-
-
31.4
31.4
-
-
20.5
-
-
6.5
6.5
6.5

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch Acu Tank AT 200