Download  Print this page

Vsebniki Za Sisteme Gretja 200-2000 - Bosch Acu Tank AT 200 Instructions For Use And Maintenance Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
SI
III. VSEBNIKI ZA SISTEME GRETJA 200-2000
Tehnični podatki
Nazivna zmogljivost
Realna zmogljivost
Teža Neto
Izolacija „Mehka" PU
Maksimalna temperatura
Maks. delovna temperatura
toplotnega izmenjevalca
Nazivni delovni tlak
Delovni tlak toplotnega
izmenjevalca
Dimenzije toplotnega
izmenjevalca S1
Dimenzije toplotnega
izmenjevalca S2
Zmogljivost toplotnega
izmenjevalca S1
Zmogljivost toplotnega
izmenjevalca S2
Izguba toplote (ΔT45K)
Mesta za temperaturna
tipala
[mm]
AT 200
/ 3 bar
A
50
199
B
464
C
D
729
E
994
1200
F
-
G
M
-
N
-
H
-
-
I
-
J
K
-
R1
1345
500
ØD
600
ØC
AT 200
AT 300
/ 3 bar
/ 3 bar
l
200
300
l
202
294
kg
43
mm
50
T°C
95
°C
110
110
bar
3
bar
6
m
-
2
m
-
2
l
-
l
-
kW/24h
1.4
kos.
4
AT 300
AT 400
/ 3 bar
/ 3 bar
52
75
202
218
537
534
872
850
1207
1166
1422
-
-
1407
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1565
1596
550
650
650
750
AT 400
AT 400
/ 3 bar
/ 3 bar
UNO
400
400
406
394
55
69
88
50
50
50
95
95
95
110
110
3
3
3
6
6
6
-
-
1.65
-
-
-
-
-
10
-
-
-
1.7
2.2
2.2
4
4
5
AT 400
AT 400
/ 3 bar
/ 3 bar DUO
UNO
75
75
218
218
534
534
850
850
1166
1166
-
-
1407
1407
308
308
-
864
465
465
781
781
-
1002
-
1079
1596
1596
650
650
750
750
Nizkotlačni vsebniki | 71
AT 400
AT 500 /
AT 500
/ 3 bar
3 bar
DUO
400
500
388
497
98
83
50
50
95
95
110
110
3
3
6
6
1.65
-
0.76
-
10
-
4.6
-
2.2
2.3
6
4
AT 500
AT 500
/ 3 bar
/ 3 bar
UNO
75
75
212
212
624
624
1036
1036
1448
1448
-
-
1677
1677
-
288
-
-
-
718
-
933
-
-
-
-
1840
1840
650
650
750
750
AT 500
/ 3 bar
/ 3 bar
UNO
DUO
500
497
480
472
104
123
50
50
95
95
110
110
3
3
6
6
2.25
2.25
-
1.04
13.7
13.7
-
6.4
2.3
2.3
5
6
AT 500
/ 3 bar DUO
75
212
624
1036
1448
-
1677
288
1046
718
933
1218
1347
1840
650
750

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch Acu Tank AT 200