Download  Print this page

Bosch Acu Tank AT 200 Instructions For Use And Maintenance Manual page 44

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
44 | Niskotlačni međuspremnici
Patentni
zatvarač
poliuretanskog
Slika 8
3. PRIKLJUČAK IZMJENJIVAČA TOPLINE NA INSTALACIJU GRIJANJA
ALTERNATIVNIM IZVORIMA TOPLINE
UPOZORENJE! Priključak ure-
đaja na instalaciju grijanja mogu
obaviti samo ovlaštene osobe
koje su pripremile i obavile od-
govarajući projekt za instalaciju
grijanja.
Priključak izmjenjivača topline (serpentine)
na instalaciju grijanja obavlja se uzimajući u
obzir izlaze i ulaze označene bojom, kako
slijedi:
4. PRIKLJUČAK MEĐUSPREMNIKA NA INSTALACIJU GRIJANJA
Spremnici (buferi) za instalacije grijanja su
namijenjeni za akumulaciju tople vode, te za
njeno višeslojno naknadno korištenje prema
potrebi. Kao primjer na shemi je prikazano
napajanje niskotemperaturnog grijanja od
donjih slojeva bufera i visokotemperaturno
odnosno od gornjih slojeva, gdje je tempera-
tura nosača topline veća. Učitavanje među-
spremnika se obavlja visokotemperaturnim
kotlom priključen na gornje slojeve i napaja-
njem solarne instalacije u donjim slojevima.
Izolacija
Patentni
od mekog
zatvarač
pjenoplasta
Gornji dekorativni
poklopac
Gornja
izolacija
Patentni
zatvarač
IS1 (MS) – Ulaz izmjenivača topline 1
OS1 (ES) – Izlaz izmjenivača topline 1
IS2 (M) – Ulaz izmjenivača topline 2
OS2 (E) – Izlaz izmjenivača topline 2
Prije punjenja sustava radnim fluidom po-
trebno je ukloniti zrak. Stoga, prije rada s
uređajem, pobrinite se da u sustavu nema
zraka i da ne ometa njegovo normalno
funkcioniranje.
Temperatura izmjenjivača topline ne smije
prelaziti 110°C.
UPOZORENJE! Međuspremnik
je dio instalacije grijanja koju
mora se izračunati ovlašteni pro-
jektant! Obavezno je postavlja-
nje sigurnosnog ventila sa odgo-
varajućim zasunom otpuštanja!
Maksimalni tlak međuspremnika
je 3 bara
HR, BiH
Dekorativni
gumeni
prsteni

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch Acu Tank AT 200