Download  Print this page

Mod De Operare; Reguli Importante - Bosch Acu Tank AT 200 Instructions For Use And Maintenance Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
RO
Imaginea 7
VI. Mod de operare
Înainte de utilizarea boilerului, asigurați-vă
că aparatul este conectat în mod corect la
instalația de încălzire și că este umplut cu
apă.
Echipamentul poate fi pornit numai de către
specialisti autorizati pentru montaj mecanic
si electric.
VII. Reguli importante
• Este interzisă utilizarea aparatului pentru
orice alt scop decât cel pentru care este
destinat.
• Nu porniți boilerul dacă nu sunteți sigur
că este umplut cu apă.
• Operațiile de montare și de întreținere
trebuie efectuate de către un profesi-
onist din domeniu, în conformitate cu
instrucțiunile producătorului.
• Acumulatorul trebuie montat numai în
locuri cu rezistență normală la incendiu.
La un sistem de deversare al instalației
de apă și canal trebuie conectat un sifon.
Temperatura nu trebui să scadă niciodată
sub 4 °C.
• Operațiile de conectare a acumulato-
rului la conducta magistrală, locală sau
Acumulator sistem de
încălzire centrală
la încălzirea centrală a apei, la panou-
rile solare și la rețeaua electrică trebuie
efectuate numai de către specialiști au-
torizati pentru instalare a conductelor și a
instalațiilor de apă și canal și electricieni
calificați. În cazul în care există posibilita-
tea scăderii temperaturii de la amplasa-
ment sub 0°C, boilerul trebuie golit prin
ridicarea pârghiei supapei de reținere de
siguranță.
• În timpul funcționării (în modul de încăl-
zire a apei), picurarea apei din orificiul
de scurgere al supapei de reținere de
siguranță este normal. Acesta trebuie
păstrat deschis în legătură cu aerul.
• Pentru a asigura funcționarea sigură a
boilerului, supapa de reținere de siguranță
trebuie să fie supusă curățării și verificări-
lor periodice pentru funcționarea normală
/supapa nu trebuie blocată/, iar în zonele
cu apă foarte calcaroasă, aceasta trebuie
curățată de calcarul depus. Acest servi-
ciu nu este acoperit de garantie.
• Dacă după ridicarea pârghiei supapei
atunci când rezervorul de apă este plin
apa începe să curgă din orificiul de scur-
gere al supapei, acest lucru reprezintă
o defecțiune, iar aparatul nu mai trebuie
utilizat.
Acumulatoare de capacitate mică 67
3 bari

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch Acu Tank AT 200