Download  Print this page

Korrózióvédelem - Magnéziumanód; Fontos Szabályok - Bosch Acu Tank AT 200 Instructions For Use And Maintenance Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
176 | Kombinált puffertartályok központi fűtéshez és háztartási melegvíz-előállításhoz
Tároló térfogata
(liter)
200
300
400
500
Táblázat 9.
Tároló térfogata
(liter)
200
300
400
500
Táblázat 10
IV. Korrózióvédelem –
magnéziumanód
A magnéziumanód védi a víztartály belső
felületét a korróziótól. Az anódbetét elhasz-
nálódik, ezért rendszeresen cserére szorul.
A vízmelegítő hosszú élettartamának és bal-
esetmentes működésének biztosítása érde-
kében a gyártó javasolja a magnéziumanód
rendszeres, szakember általi ellenőrzését
és szükség esetén cseréjét. Ez a művelet
elvégezhető a berendezés megelőző jelle-
gű karbantartási munkálatai során (évente
vagy kétévente, a víz minőségétől függően).
Cserealkatrészért
szervizállomáshoz.
V. Üzemeltetés
A tároló használatbavétele előtt győződjön
meg arról, hogy a berendezés megfelelően
van csatlakoztatva a fűtőrendszerhez, és fel
van töltve vízzel.
Minimális bemeneti
szelepméret
DN15 (R1/2)
DN20 (R3/4)
DN20 (R3/4)
DN20 (R3/4)
Nyomás a hidegvíz-be-
menetnél (CW) (bar)
3
4
5
3
4
5
3
4
5
3
4
5
forduljon
hivatalos
Minimális áramlási átmé-
rő (mm)
Ø12
Ø14
Ø14
Ø14
Tágulási tartály legkisebb hasznos térfogata literben
adott vízmelegítő-hőmérséklet mellett:
10°C - 60°C
7
8
12
10
13
18
13
17
23
17
21
29
VI. Fontos szabályok
• A berendezés kizárólag a rendeltetésé-
nek megfelelő módon használható.
• Csak akkor kapcsolja be a vízmelegítőt,
ha meggyőződött arról, hogy az fel van
töltve vízzel.
• A telepítést és karbantartást csak szak-
ember végezheti a gyártó utasításainak
megfelelően.
• A vízmelegítő kizárólag olyan létesít-
ményben telepíthető, amely megfelel a
szokványos tűzvédelmi előírásoknak. A
szennyvízlefolyó hoz szifonnak kell csat-
lakoznia. A telepítési helynek védettnek
kell lennie a faggyal szemben, és a hő-
mérséklet soha nem csökkenhet 4 °C alá.
• Vörösréz csövek bemenetekhez vagy
kimenetekhez való csatla koz tatásakor
használjon közbenső összekötő elemet.
Máskülönben fennáll a felületi korrózió
veszélye a csatlakozásoknál.
• Használat közben (vízmelegítési mód-
ban) a biztonsági szelep leeresztője
nyitva van, és abból víz csöpöghet – ez
Maximális fűtési teljesít-
mény (kW)
75
150
150
150
10 °C - 70°C
9
11
16
13
17
24
18
23
32
22
28
39
HU

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch Acu Tank AT 200