Download  Print this page

Namjena; Opis I Značajke (Tehničke Karakteristike) - Bosch Acu Tank AT 200 Instructions For Use And Maintenance Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
HR, BiH
I. NAMJENA
Uređaj je namijenjen za opskrbu toplom
vodom kućanstvima koja imaju cjevovodnu
mrežu s tlakom do 3 bara.
Namijenjen je za korištenje u zatvorenim i
grijanim sobama i nije namijenjen za rad u
stalno protočnom režimu.
II. OPIS I ZNAČAJKE
(TEHNIČKE KARAKTERISTIKE)
Ovisno o modelu spremnici vode mogu biti
bez izmjenjivača topline, s jednim ili sa dva
ugrađena izmjenjivača topline
Postoje cijevni izlazi (označeni TS1, TS2,
TS3, TSS1, TSS2) za ugradnju temperaturnih
osjetnika vode u međuspremniku i koji uprav-
ljaju protokom kroz izmjenjivače topline.
Niskotlačni međuspremnici | 37
Tipska pločica
Tipska pločica nalazi se na gornjoj stražnjoj
strani spremnika za toplu vodu i sadrži slje-
deće podatke:
Poz.
Opis
1
Tipska oznaka
2
Serijski broj
3
Stvarni sadržaj
4
Utrošak topline u režimu pripravnosti
5
Volumen zagrijavan električnim grijačem
6
Godina proizvodnje
7
Zaštita od korozije
8
Maksimalna temperatura tople vode u spremniku
9
Maksimalna temperatura polaznog voda ogrjevnog
izvora
10
Maksimalna temperatura polaznog voda solara
11
Električni učinak priključka
12
Ulazna snaga ogrjevne vode
13
Količina protoka ogrjevne vode za ulaznu snagu
ogrjevne vode
14
Sa 40 °C točivi obujam električnog zagrijavanja
15
Maks. pogonski tlak na strani pitke vode
16
Nazivni tlak namještanja
17
Maks. pogonski tlak na strani izvora topline
18
Maks. pogonski tlak na strani solara
19
Maks. pogonski tlak na strani pitke vode CH
20
Maks. ispitni tlak na strani pitke vode CH
21
Maks. temperatura tople vode s elekričnim grijačem

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch Acu Tank AT 200