Download  Print this page

Namen; Opis In Karakteristike (Tehnične Karakteristike) - Bosch Acu Tank AT 200 Instructions For Use And Maintenance Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
70 | Nizkotlačni vsebniki
I. NAMEN
Naprava je namenjena za oskrbo s toplo
vodo gospodinjstvoma, ki imajo cevovodno
omrežje s tlakom do 3 barov.
Namenjena je za uporabo v zaprtih in ogre-
vanih sobah in ni zasnovana za delovanje v
kontinuiranemu pretočnemu režimu.
II. OPIS IN KARAKTERISTIKE
(TEHNIČNE KARAKTERISTIKE)
Odvisno od modela so vsebniki vode
lahko brez toplotnih izmenjevalcev ali z
enim ali dvema vgrajenima toplotnima
izmenjevalcema.
Obstajajo cevne odprtine (imenovane TS1, TS2,
TS3, TSS1, TSS2) za vgradnjo temperaturnih
tipal vode v vsebniku in sodelujejo v upravljanju
toka skozi toplotne izmenjevalce.
Napisna ploščica
Napisna ploščica je nameščena zgoraj na
hrbtni strani zalogovnika in vsebuje nasle-
dnje podatke:
Poz.
Opis
1
Oznaka tipa
2
Serijska številka
3
Dejanska prostornina
4
Pripravljalna grelna moč
5
Prostornina, segreta prek električnega grelnika
6
Leto izdelave
7
Protikorozijska zaščita
8
Maks. temperatura sanitarne vode v zalogovnika
9
Maks. temperatura dvižnega voda vir ogrevanja
10
Maks. temperatura dvižnega voda solarno
11
Električna priključna moč
12
Vhodna moč ogrevalne vode
13
Pretočna količina ogrevalne vode za vhodno moč
ogrevalne vode
14
s 40 °C točljiva prostornina električnega segrevanja
15
Maks. delovni tlak na priključku za pitno vodo
16
Maks. tlak
17
Maks. delovni tlak na priključku vira ogrevanja
18
Maks. delovni tlak na solarnem priključku
19
Maks. delovni tlak na priključku za pitno vodo CH
20
Maks. preskusni tlak na priključku za pitno vodo CH
21
Maks. temperatura sanitarne vode pri električnem
ogrevanju
SI

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch Acu Tank AT 200