Download  Print this page

Bosch Acu Tank AT 200 Instructions For Use And Maintenance Manual page 153

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
HR, BiH
PATENTNI
ZATVARAČ
3. Priključak zmijolikog grijača
izmjenjivača topline na instalaciju
grijanja koja koristi alternativne i
obnovljive izvore energije
PAŽNJA! Kvalificirani instalateri
ovlaštenog servisa i servisni teh-
ničari moraju izvesti sve radove
montaže za priključak na ove
izvore topline.
Priključak zmijolikog grijača (izmjenjivača
topline) na instalaciju grijanja treba izvesti
prema označenim izlazima i ulazima, kako
je opisano dolje:
IS1 (MS) – Ulaz izmjenjivača topline 1
OS1 (ES) – Izlaz izmjenjivača topline 1
IS2 (M) – Ulaz izmjenjivača topline 2
OS2 (E) – Izlaz izmjenjivača topline 2
Prije toga se instalacija mora odzračiti. Za-
držani zrak u cijevima instalacije može re-
zultirati neispravnim radom kotla.
Maksimalna temperatura medija prijenosni-
ka topline: 110 °C
Maksimalni tlak izmjenjivača topline: 6 bar!!!
Izolacija
PATENTNI
od mekog
ZATVARAČ
poliuretana
Neizravno zagrijavani spremnici tople vode | 153
Gornji dekorativni poklopac
PATENTNI
ZATVARAČ
Slika 6
4. Priključak međuspremnika na
krug centralnog grijanja (primjere
vidjeti na slici 8)
Međuspremnici za instalaciju centralnog gri-
janja namijenjeni su za akumuliranje toplin-
ske energije i temperaturnu slojevitost, uz
narednu raspodjelu temperaturnih tokova
različitih temperatura do specifičnih potro-
šača toplinske energije. Kao primjer, na slici
12 prikazano je visoko temperaturno i ni-
sko temperaturno grijanje realizirano preko
međuspremnika. Potražnja za toplinskom
energijom zadovoljava se iz plinskog kotla i
solarnih kolektora.
PAŽNJA! Međuspremnik dio je
kompletne
koju mora izvesti i kontrolirati
za to specijalizirano i ovlašte-
no stručno osoblje! Obvezno je
instaliranje sigurnosnog ventila
s aktiviranjem pri prekoračenju
točno određenog tlaka!!!
Maksimalni projektni tlak među-
spremnika je 3 bar!!!
Gornja
izolacija
instalacije
Dekorativni
gumeni
prsteni
grijanja

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch Acu Tank AT 200