Download  Print this page

Инструкции За Опазване На Околната Среда - Bosch Acu Tank AT 200 Instructions For Use And Maintenance Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
124 | Комбинирани буфери за отопление и битова гореща вода
VIII. Инструкции за опазване
на околната среда
Старите уреди съдържат ценни мате-
риали и поради това не трябва да се
изхвърлят заедно с други продукти. За
да се опази околната среда Ви молим
те да бъдат предадени в одобрените
за това пунктове.
ATTD 1500/300 DUO (долен топлооб.) и ATT 1500/300
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
0
25
50
75 100 125 150 175 200
l/min
ATTD 1500/300 DUO (горен топлооб.)
400
350
300
250
200
150
100
50
0
0
25
50
l/min
BG
75
100
125
150

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch Acu Tank AT 200