Download  Print this page

Bosch Acu Tank AT 200 Instructions For Use And Maintenance Manual page 47

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Reméljük, hogy az új berendezés kényelmesebbé teszi otthonát.
A használati útmutató és a műszaki leírás bemutatja a terméket, valamint a helyes telepítés
és használat feltételeit. Az utasítások azoknak a szakembereknek is szólnak, akik a tele-
pítést, a szétszerelést és a meghibásodás esetén szükséges javítási műveleteket végzik.
A jelen dokumentumban található utasítások betartása a vásárló érdeke, egyúttal része a
garancialapon feltüntetett garanciális feltételeknek.
• A jelen útmutató a berendezés szerves részét képezi. Gondosan meg kell őrizni, és a
berendezés esetleges későbbi továbbadása, illetve áthelyezése esetén mellékelni kell.
• Olvassa el alaposan az utasításokat és a tanácsokat. Ezek segítséget nyújtanak a beren-
dezés garantáltan biztonságos telepítéséhez, használatához és karbantartásához.
• A telepítés költségei a vásárlót terhelik, és a telepítési műveleteket képzett szakember-
nek kell elvégeznie az útmutatóban leírtaknak megfelelően.
Tartalom
I. Rendeltetésszerű használat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
II. Leírás és műszaki adatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
III. Puffertartályok központi fűtéshez: 200 - 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
IV. Puffertartályok központi fűtéshez, 200 - 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
V. Felszerelés és csatlakoztatás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
VI. Üzemeltetés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
VII. Fontos szabályok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
VIІІ. Rendszeres karbantartás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch Acu Tank AT 200