Download  Print this page

Bosch Acu Tank AT 200 Instructions For Use And Maintenance Manual page 139

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
EL
Θερμαντήρας συνδυασμένης λειτουργίας για κεντρική Θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μεταξύ του θερμα-
ντήρα συνδυασμένης λειτουργίας
και της βαλβίδας ασφαλείας δεν
πρέπει να υπάρχει κανενός είδους
βαλβίδα διακοπής ή βρύση!
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αν υπάρχουν άλλες/
παλιές βαλβίδες ασφαλείας, πρέ-
πει να αφαιρεθούν γιατί μπορεί να
προκληθεί βλάβη στην συσκευή.
6. Σωλήνας
αποστράγγισης
ασφαλείας. Η εγκατάστασή του πρέπει να
ανταποκρίνεται στην τοπική και ευρωπα-
ϊκή νομοθεσία, πρότυπα και τεχνικές δια-
τάξεις. Πρέπει να σχηματίζει επαρκή κλί-
ση ώστε να επιτρέπει την αποστράγγιση
του νερού. Και τα δύο άκρα του σωλήνα
πρέπει να είναι ανοικτά στην ατμόσφαιρα
και να προστατεύονται από παγετό. Όταν
η βαλβίδα ασφαλείας είναι ανοικτή πρέ-
πει να λαμβάνονται μέτρα προστασίας
από εγκαύματα!. Εικ. 9 α, β, γ
7. Αποστράγγιση θερμαντήρα νερού.
8. Βρύση αποστράγγισης.
9. Εύκαμπτος σωλήνας.
10. Δοχείο διαστολής. Στην δεξαμενή απο-
θήκευσης δεν υπάρχει όγκος για την
ανάληψη της διόγκωσης του νερού λόγω
της θέρμανσής του. Η χρήση του δοχείου
διαστολής είναι αναγκαία για να αποφεύ-
γεται η απώλεια νερού μέσω της βαλβί-
δας εκτόνωσης πίεσης. Ο όγκος και ο
τύπος του δοχείου διαστολής πρέπει να
καθοριστεί από τον τεχνικό θέρμανσης-
αερισμού-κλιματισμού σύμφωνα με τις
τεχνικές απαιτήσεις του συστήματος, την
τοπική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, πρότυ-
πα και τεχνικές διατάξεις. Η εγκατάσταση
του δοχείου διαστολής πρέπει να πραγ-
ματοποιηθεί από έναν καταρτισμένο τε-
χνικό σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας
του δοχείου. Ο πίνακας 10 περιλαμβάνει
στοιχεία αναφοράς για τον όγκο του δο-
χείου διαστολής.
Για να εξασφαλίζεται ότι δεν χρησιμοποιείται
η έξοδος ανακυκλοφορίας «R» και οι έξο-
δοι των αισθητήρων θερμοκρασίας «TS1»,
«TS2» και «TS3», καθώς και η έξοδος για
το θερμαντικό στοιχείο «EE», είναι απαραί-
τητο να τοποθετηθούν τερματικά πώματα
πριν την πλήρωση του θερμαντήρα νερού
με νερό.
Για τύπους συσκευής χωρίς εναλλάκτη
θερμότητας – Η έξοδος με την επισήμανση
«AV» προορίζεται για την σύνδεση μιας συ-
βαλβίδας
σκευής αερισμού για την απομάκρυνση του
αέρα από το δοχείο νερού. Για να εξασφαλί-
ζεται η μεγάλη διάρκεια ζωής της συσκευής
συνιστάται να εξαερώνετε πάντα πλήρως το
δοχείο!
! Για την πλήρωση του θερμαντήρα νερού
πρέπει να ανοίξετε την πιο απομακρυ-
σμένη βρύση, η οποία χρησιμοποιείται
για την παροχή ζεστού νερού στην εγκα-
τάσταση (αναμεικτική βρύση), καθώς και
την κοντινή βρύση (2) για την παροχή
κρύου νερού. Όταν ο θερμαντήρας νερού
γεμίσει, το νερό πρέπει να ρέει αδιάλει-
πτα από την βρύση κρύου νερού.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑ-
ΝΩ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕ-
ΣΗ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣ-
ΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ! ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟ-
ΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣ ΚΑΙ
ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ
ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΙ!
Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΔΕΝ ΦΕ-
ΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕ-
ΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΩ ΕΣ-
ΦΑΛΜΕΝΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ Ή ΛΟΓΩ ΧΡΗΣΗΣ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΤΑ-
ΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΚΑΙ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ!
| 139
ΑΓΝΩΣΤΗΣ

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch Acu Tank AT 200