Download Table of Contents Print this page

Makita TD00000111 Instruction Manual page 93

Battery holder

Advertisement

Table of Contents
POZOR:
Vedno namestite akumulatorsko
baterijo tako, da rdeči indikator ni več viden. Sicer
lahko akumulatorska baterija nepričakovano izpade
iz nosilca baterije in poškoduje vas ali osebe v nepo-
sredni bližini.
POZOR:
Ne nameščajte akumulatorske bate-
rije s silo. Če se akumulatorska baterija ne zaskoči
zlahka, ni pravilno vstavljena.
Pritrjevanje nosilca baterije
Nosilec baterije si lahko obesite na pas.
Če se želite izogniti nenamernemu padcu nosilca bate-
rije, pritrdite trak v odprtino za trak.
► Sl.3: 1. Odprtina za trak
Nosilec baterijo ima varovalo, ki preprečuje padec na
tla. Pri odstranjevanju nosilca baterije s pasu pritisnite
gumb za sprostitev in nosilec baterije povlecite navzgor.
► Sl.4: 1. Gumb za odklep
Priključitev naprav USB
POZOR:
Na napajalni vhod USB priključite
samo naprave, ki so z njim združljive. V naspro-
tnem primeru lahko povzročite okvaro nosilca
baterije.
OBVESTILO:
Preden povežete napravo USB z
nosilcem baterije (z baterijo), vedno ustvarite var-
nostno kopijo podatkov v napravi USB. V naspro-
tnem primeru se lahko vaši podatki izgubijo.
OBVESTILO:
Nosilec baterije nekaterih naprav
USB morda ne bo polnil.
OBVESTILO:
Če izdelka ne uporabljate ali pa
je napajanje končano, odstranite kabel USB in
zaprite pokrov.
Nosilec baterije (z akumulatorsko baterijo) lahko deluje
kot zunanji vir napajanja za naprave USB.
Odprite pokrov in priključite kabel USB (ni priložen) v
vrata USB nosilca baterije. Nato priključite drugi konec
kabla na napravo. Za začetek polnjenja pritisnite in
pridržite gumb za vklop/izklop, dokler indikator stopnje
moči ne zasveti. Za zaustavitev polnjenja pritisnite in
pridržite gumb za vklop/izklop, dokler indikator stopnje
moči ne ugasne.
► Sl.5: 1. Pokrov 2. Vrata USB
OPOMBA: Dejanski izhodni tok se razlikuje glede na
napravo USB, ki se priključi.
OPOMBA: Napajanje iz baterije je vklopljeno, dokler
je vklopljen gumb za vklop/izklop. Vedno izklopite
stikalo, ko ne uporabljate nosilca.
OPOMBA: Ko polnite več naprav USB eno za
drugo, po polnjenju ene naprave počakajte približno
10 sekund in šele nato priklopite naslednjo napravo.
VZDRŽEVANJE
OBVESTILO:
Nikoli ne uporabljajte bencina,
razredčila, alkohola ali podobnega sredstva.
Orodje se lahko razbarva ali deformira oziroma
lahko nastanejo razpoke.
OBVESTILO:
Nosilca baterije ne čistite z vodo.
Umazanijo, prah, olje, maščobo ipd. obrišite s
čisto, suho krpo ali s krpo, ki jo namočite v milnico
in močno ožamete.
Napravo shranjujte na mestu, kjer ne bo zelo
vroče, mrzlo ali vlažno.
VARNO in ZANESLJIVO delovanje tega izdelka bo
zagotovljeno le, če boste popravila, vzdrževanje in
nastavitve prepustili pooblaščenemu servisu za orodja
Makita ali tovarniškemu osebju, ki vgrajuje izključno
originalne nadomestne dele.
93 SLOVENŠČINA

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Td00000110

Table of Contents