Osien Kuvaus; Toimintojen Kuvaus - Makita TD00000111 Instruction Manual

Battery holder
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

OSIEN KUVAUS

Tätä pidikettä voi käyttää seuraavien Makitan tuule-
tintakkien/-liivien ja lämpötakkien/-liivien/-peitteiden
kanssa.
► Kuva1
Ryhmä
A
Tuuletintakki/-liivi:
DFV210, DFJ206, DFJ207, DFJ210, DFJ211,
DFJ212, DFJ213, DFJ214, DFJ216, DFJ304,
DFJ305, DFJ310, DFJ311, DFJ405, DFJ407,
DFJ410, DFJ411, DFJ416
Lämpötakki/-liivi/-peite:
CV102D, DCV202, CJ105D, CJ106D, DCJ205,
DCJ206, CB100D, DCB200
Tuuletintakki/-liivi:
B
DFJ212A, DFJ213A, DFJ214A, DFJ216A,
DFJ312A, DFJ416A, DFV210A, DFV214A
1.
Tehotason merkkivalot
Tuuletintakkia/-liiviä käytettäessä nämä ilmaisevat
tehotason.
HUOMAA: Edellä määritetyn ryhmän A tuuletintakke-
ja/-liivejä käytettäessä tehotason 4 merkkivalo ei syty,
koska näissä tuotteissa tuulettimen tehotason säätö
on kolmipykäläinen.
HUOMAA: Lämpötakkia/-liiviä/-peitettä käytettäessä
vain tehotason 4 merkkivalot palavat.
2.
Virtapainike
Kytke virta päälle asettamalla akkupaketti paikalleen ja
pitämällä sitten virtapainiketta painettuna, kunnes teho-
tason merkkivalot syttyvät.
Kun haluat vaihtaa tuuletintakin/-liivin tehotasoa virran
ollessa kytkettynä, paina virtapainiketta lyhyesti.
Kun haluat kytkeä virran pois päältä, pidä virtapainiketta
painettuna, kunnes tehotason merkkivalot sammuvat.
HUOMAA: Kun haluat vaihtaa lämpötakin/-liivin/-peit-
teen tehotasoa virran ollessa kytkettynä, paina läm-
pötakin/-liivin/-peitteen painiketta.
3.
Virtapistoke
Kytke takin/liivin/peitteen kaapeli tai sovitinkaapeli
tähän.
4.
Tuuletintakin/-liivin sovitinkaapeli (lisävaruste)
Käytä sovitinkaapelia edellä määritetyn ryhmän A tuot-
teiden kanssa.
5.
Lämpötakin/-liivin/-peitteen sovitinkaapeli
(lisävaruste)
Käytä sovitinkaapelia edellä määritetyn ryhmän A tuot-
teiden kanssa.
6.
Takin/liivin/peitteen virtajohto
Kun käytät edellä määritetyn ryhmän A tuotteita, kytke
tämä tuuletintakin/-liivin tai lämpötakin/-liivin/-peitteen
asianmukaiseen sovitinkaapeliin.
Kun käytät edellä määritetyn ryhmän B tuotteita, kytke
tämä akkupidikkeen virtapistokkeeseen.
HUOMAA: Pistokkeen koko ja sijainti vaihtelevat
takin/liivin/peitteen mukaan.
Malli
59 SUOMI
7.
Akkupaketti (lisävaruste)
Paina akkupaketti pidikkeen pohjaan asti niin, että
kuulet sen napsahtavan paikalleen.

TOIMINTOJEN KUVAUS

Akun asentaminen ja irrottaminen
HUOMIO:
Pidä akkupidikkeestä ja akusta
tiukasti kiinni akun asentamisen tai irrottamisen
aikana. Jos akku tai akkupidike putoaa käsistäsi, ne
voivat vaurioitua ja/tai aiheuttaa tapaturmia.
HUOMIO:
Sammuta laite aina ennen akkupa-
ketin irrottamista.
► Kuva2: 1. Punainen merkkivalo 2. Painike
3. Akkupaketti 4. Akkupidike
Akku liitetään paikalleen sovittamalla akun kieleke run-
gon uraan ja työntämällä se sitten paikalleen. Työnnä
akku pohjaan asti niin, että kuulet sen napsahtavan
paikalleen. Jos painikkeen yläpuolella näkyy punainen
ilmaisin, akku ei ole lukkiutunut täysin paikalleen.
Irrota akku painamalla akun etupuolella olevaa paini-
ketta ja vetämällä akku ulos akkupidikkeestä.
HUOMIO:
Työnnä akku aina pohjaan asti, niin
että punainen ilmaisin ei enää näy. Muussa tapauk-
sessa akku voi pudota akkupidikkeestä ja aiheuttaa
käyttäjään tai sivullisiin kohdistuvia henkilövahinkoja.
HUOMIO:
Älä käytä voimaa akun asennuk-
sessa. Jos akku ei asetu paikalleen helposti, se on
väärässä asennossa.
Akkupidikkeen kiinnitys
Voit ripustaa akkupidikkeen vyöhösi.
Kiinnitä hihna hihnareikään ja kiinnitä akkupidike siihen
sen tahattoman putoamisen välttämiseksi.
► Kuva3: 1. Hihnareikä
Akkupidikkeessä on liukuestetoiminto. Kun akkupidike
irrotetaan vyöstä, vedä akkupidikettä ylös painamalla
samanaikaisesti vapautuspainiketta.
► Kuva4: 1. Vapautuspainike

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita TD00000111

This manual is also suitable for:

Td00000110

Table of Contents