Download Table of Contents Print this page

Makita TD00000111 Instruction Manual page 47

Battery holder

Advertisement

Table of Contents
Maksimum batarya ömrü için
ipuçları
1.
Batarya kartuşunu tamamen boşalmadan önce
şarj edin. Aletin gücünün zayıflamaya başladı-
ğını fark ettiğinizde aleti durdurun ve batarya
kartuşunu şarj edin.
2.
Tam dolu bir batarya kartuşunu asla yeniden
şarj etmeyin. Aşırı şarj etme bataryanın hizmet
ömrünü kısaltır.
Batarya kartuşunu 10 °C - 40 °C oda sıcaklı-
3.
ğında şarj edin. Sıcak bir batarya kartuşunu
şarj etmeden önce soğumasını bekleyin.
4.
Batarya kartuşunu kullanmıyorken aletten
veya şarj aletinden çıkarın.
5.
Uzun bir süre (altı aydan daha fazla) kullan-
madığınız durumlarda batarya kartuşunu şarj
edin.
PARÇALARIN TANIMI
Bu yuva, aşağıdaki Makita fanlı mont/yelek ve ısıtmalı
mont/yelek/battaniye için kullanılabilir.
► Şek.1
Grup
A
Fanlı mont/yelek:
DFV210, DFJ206, DFJ207, DFJ210, DFJ211,
DFJ212, DFJ213, DFJ214, DFJ216, DFJ304,
DFJ305, DFJ310, DFJ311, DFJ405, DFJ407,
DFJ410, DFJ411, DFJ416
Isıtmalı mont/yelek/battaniye:
CV102D, DCV202, CJ105D, CJ106D, DCJ205,
DCJ206, CB100D, DCB200
B
Fanlı mont/yelek:
DFJ212A, DFJ213A, DFJ214A, DFJ216A,
DFJ312A, DFJ416A, DFV210A, DFV214A
1.
Güç seviyesi göstergesi
Bir fanlı mont/yelek kullanırken güç seviyesi gösterilir.
NOT: Yukarıda listelenen grup A'daki fanlı mont/
yelekleri kullanıyorsanız bunların fan üniteleri 3 adımlı
kontrol kullandıklarından güç seviyesi göstergesi 4
yanmaz.
NOT: Isıtmalı mont/yelek/battaniye kullanıyorsanız
sadece güç seviyesi göstergesi 4 yanar.
2.
Güç düğmesi
Açmak için batarya kartuşunu takın ve ardından güç
düğmesine basın ve güç seviyesi göstergesi yanana
kadar basılı tutun.
Fanlı montun/yeleğin güç seviyesini değiştirmek için
güç açıkken güç düğmesine kısaca basın.
Kapatmak için güç düğmesine basın ve güç seviyesi
göstergesi kapanana kadar basılı tutun.
NOT: Isıtmalı montun/yeleğin/battaniyenin sıcaklığını
değiştirmek için açıkken ısıtmalı mont/yelek/battaniye
üzerindeki düğmeye basın.
3.
Güç prizi
Isıtmalı monttan/yelekten/battaniyeden gelen kabloyu
veya adaptör kablosunu bağlayın.
Model
47 TÜRKÇE
4.
Fanlı mont/yelek adaptör kablosu (isteğe bağlı
aksesuar)
Yukarıda listelenen grup A'daki ürünleri kullanırken
adaptör kablosunu kullanın.
5.
Isıtmalı mont/yelek/battaniye adaptör kablosu
(isteğe bağlı aksesuar)
Yukarıda listelenen grup A'daki ürünleri kullanırken
adaptör kablosunu kullanın.
6.
Mont/yelek/battaniye güç kablosu
Yukarıda listelenen grup A'daki ürünler için fanlı mont/
yelek veya ısıtmalı mont/yelek/battaniye için uygun
adaptör kablosunu bağlayın.
Yukarıda listelenen grup B'deki ürünler için batarya
yuvasının güç prizine bağlayın.
NOT: Prizin şekli ve yeri, montunuza/yeleğinize/batta-
niyenize bağlı olarak değişir.
7.
Batarya kartuşu (isteğe bağlı aksesuar)
Batarya kartuşunu, küçük bir tık sesi ile yerine sabitle-
nene dek sonuna kadar yuvaya sokun.
İŞLEVSEL NİTELİKLER
Batarya kartuşunun takılması veya
çıkartılması
DİKKAT:
Batarya kartuşunu takıp çıkarırken
batarya yuvasını ve batarya kartuşunu sıkıca
tutun. Batarya yuvasının ve batarya kartuşunun
sıkıca tutulmaması bunların ellerinizden kaymasına
neden olabilir ve batarya yuvasının ve batarya kar-
tuşunun hasar görmesine ve/veya yaralanmaya yol
açabilir.
DİKKAT:
Batarya kartuşunu çıkarmadan önce
cihazı mutlaka kapatın.
► Şek.2: 1. Kırmızı gösterge 2. Düğme 3. Batarya
kartuşu 4. Batarya yuvası
Batarya kartuşunu takmak için batarya kartuşunun
üzerindeki dili yuvadaki kanal ile aynı hizaya geti-
rerek kaydırıp yerine yerleştirin. Batarya kartuşunu,
küçük bir tık sesi ile yerine sabitlenene dek sonuna
kadar ittirin. Düğmenin üst tarafında bulunan kırmızı
göstergeyi görüyorsanız, batarya kartuşu tam olarak
kilitlenmemiştir.
Batarya kartuşunu çıkarmak için kartuşun ön kısmın-
daki düğmeye bastırarak kartuşu batarya yuvasından
çıkarın.
DİKKAT:
Batarya kartuşunu daima kırmızı
gösterge görülemeyene dek tam olarak takın. Aksi
takdirde batarya kartuşu, batarya yuvasından kazara
düşerek sizin veya etrafınızdakilerin yaralanmasına
neden olabilir.
DİKKAT:
Batarya kartuşunu zorlayarak tak-
mayın. Batarya kartuşu kolayca kaymıyorsa düzgün
takılmıyordur.

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Td00000110

Table of Contents