Download Table of Contents Print this page

Makita TD00000111 Instruction Manual page 161

Battery holder

Advertisement

Table of Contents
7.
Cas semula dengan pengecas yang ditentukan
oleh pengeluar sahaja. Pengecas yang
sesuai untuk satu jenis pek bateri mungkin
menimbulkan risiko kebakaran apabila
digunakan dengan pek bateri lain.
Gunakan perkakas dengan pek bateri yang
8.
ditentukan secara khusus sahaja. Penggunaan
mana-mana pek bateri lain mungkin menimbulkan
risiko kecederaan dan kebakaran.
Apabila pek bateri tidak digunakan,
9.
jauhkannya daripada objek logam lain, seperti
klip kertas, duit syiling, paku, skru atau
objek logam kecil lain, yang boleh membuat
sambungan dari satu terminal ke terminal yang
lain. Memintas terminal bateri bersama-sama
mungkin menyebabkan lecuran atau kebakaran.
10. Di bawah keadaan kasar, cecair mungkin
dikeluarkan daripada bateri; elakkan sentuhan.
Jika tersentuh secara tidak sengaja, siram
dengan air. Jika cecair terkena mata, dapatkan
bantuan perubatan di samping siraman air.
Cecair yang dikeluarkan dari bateri mungkin
menyebabkan kegatalan atau luka kebakaran.
11.
Jangan gunakan bateri atau perkakas yang
akan digunakan dengan bateri jika bateri atau
perkakas tersebut rosak atau diubah suai.
Bateri atau perkakas yang rosak atau diubah suai
mungkin menunjukkan tingkah laku yang tidak
dijangka menyebabkan kebakaran, letupan atau
risiko kecederaan.
12. Jangan dedahkan pek bateri kepada api atau
suhu yang berlebihan. Pendedahan kepada api
atau suhu melebihi 130 °C mungkin menyebabkan
letupan.
13. Ikut semua arahan pengecasan dan jangan cas
pek bateri di luar julat suhu yang ditentukan
dalam arahan. Mengecas dengan cara yang
salah atau pada suhu di luar julat yang ditentukan
mungkin merosakkan bateri dan meningkatkan
risiko kebakaran.
14. Pastikan servis dijalankan oleh orang yang
berkelayakan menggunakan alat ganti yang
sama. Ini akan memastikan keselamatan produk
dapat dikekalkan.
15. Jangan ubah suai atau cuba membaiki
perkakas atau pek bateri kecuali seperti yang
dinyatakan dalam arahan untuk penggunaan
dan penjagaan.
Arahan keselamatan penting untuk
kartrij bateri
Sebelum menggunakan kartrij bateri, baca
1.
semua arahan dan tanda amaran pada (1)
pengecas bateri, (2) bateri, dan (3) produk
menggunakan bateri.
Jangan buka atau cabut kartrij bateri. Ia boleh
2.
mengakibatkan kebakaran, haba berlebihan, atau
letupan.
Jika masa operasi menjadi sangat pendek,
3.
berhenti operasi serta merta. Ia mungkin
menyebabkan risiko pemanasan lampau,
melecur bahkan letupan.
4.
Jika elektrolit masuk ke dalam mata anda,
bilas mata dengan air jernih dan dapatkan
rawatan perubatan serta merta. Ia mungkin
menyebabkan kehilangan penglihatan.
5.
Jangan pintaskan kartrij bateri:
(1)
Jangan sentuh terminal dengan bahan
berkonduksi.
Elakkan menyimpan kartrij bateri dalam
(2)
bekas bersama-sama objek besi lain
seperti paku, duit syiling, dll.
Jangan dedahkan kartrij bateri kepada air
(3)
atau hujan.
Pintasan bateri boleh menyebabkan aliran
kuasa yang besar, pemanasan lampau,
melecur dan juga kerosakan.
6.
Jangan simpan dan gunakan alat dan kartrij
bateri di lokasi yang suhunya mungkin
mencapai atau melebihi 50 °C (122 °F).
7.
Jangan bakar kartrij bateri walaupun jika ia
rosak teruk atau haus sepenuhnya. Kartrij
bateri boleh meletup dalam kebakaran.
8.
Jangan paku, potong, pecahkan, buang,
jatuhkan kartrij bateri, atau tekan objek keras
pada kartrij bateri. Perbuatan sedemikian boleh
mengakibatkan kebakaran, haba berlebihan, atau
letupan.
9.
Jangan gunakan bateri yang rosak.
10. Bateri litium ion yang terkandung adalah
tertakluk kepada keperluan Perundangan
Barangan Berbahaya.
Bagi pengangkutan komersil cth. oleh pihak
ketiga, ejen penghantar, keperluan khas
pada pembungkusan dan pelabelan mestilah
diperhatikan.
Bagi persediaan item yang dihantar, berunding
dengan pakar bahan berbahaya adalah
diperlukan. Sila juga perhatikan sebolehnya
peraturan kebangsaan yang lebih terperinci.
Lekatkan atau balut bahagian terbuka dan
pek bateri supaya ia tidak bergerak dalam
pembungkusan.
Apabila melupuskan kartrij bateri, keluarkan
11.
ia daripada alat dan lupuskan ia di tempat
selamat. Ikut peraturan tempatan anda
mengenai pelupusan bateri.
12. Gunakan bateri hanya dengan produk yang
ditentukan oleh Makita. Memasang bateri
kepada produk yang tidak patuh mungkin
menyebabkan kebakaran, pemanasan lampau,
atau kebocoran elektrolit.
13. Jika alat tidak digunakan untuk tempoh masa
yang lama, bateri mesti dikeluarkan daripada
alat.
14. Semasa dan selepas penggunaan, kartrij bateri
mungkin ada haba yang boleh menyebabkan
terbakar atau suhu rendah terbakar. Beri
perhatian kepada pengendalian kartrij bateri
yang panas.
15. Jangan sentuh terminal alat itu selepas
digunakan kerana ia mungkin panas
menyebabkan terbakar.
161 BAHASA MELAYU

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Td00000110

Table of Contents