Download Table of Contents Print this page

Makita TD00000111 Instruction Manual page 117

Battery holder

Advertisement

Table of Contents
7.
Efectuaţi reîncărcarea numai cu încărcătorul
specificat de producător. Un încărcător adec-
vat pentru un anumit tip de acumulator poate
prezenta risc de incendiu dacă este utilizat cu
alt tip de acumulator.
Folosiți aparatele numai cu grupurile de baterii
8.
special destinate acestora. Utilizarea altor gru-
puri de baterii poate prezenta risc de rănire și de
incendiu.
Când nu folosiţi cartuşul de acumulatori,
9.
ţineţi-l la distanţă de obiecte metalice pre-
cum agrafe de birou, monede, chei, cuie,
şuruburi sau alte obiecte metalice mici, ce
pot constitui o legătură între cele două borne.
Scurtcircuitarea bornelor acumulatorului poate
provoca arsuri sau incendii.
10. În condiţii extreme, lichidul poate fi eliminat
din acumulator; evitaţi contactul cu acesta.
Dacă intraţi în contact accidental, clătiţi bine
cu apă zona afectată. Dacă lichidul intră
în contact cu ochii, consultaţi şi un medic.
Lichidul eliminat din acumulator poate provoca
iritaţii sau arsuri.
11.
Nu utilizați acumulatorul sau aparatul care
trebuie utilizat cu acumulatorul dacă este
deteriorat sau a fost modificat. Acumulatorii sau
aparatele deteriorate sau modificate pot prezenta
un comportament imprevizibil, ce poate cauza
incendii, explozii sau risc de rănire.
12. Nu expuneți un grup de baterii la foc sau la
temperaturi excesive. Expunerea la foc sau
la temperaturi mai mari de 130 °C poate cauza
explozii.
13. Urmați toate instrucțiunile de încărcare și nu
încărcați grupul de baterii la temperaturi care
nu se încadrează în intervalul specificat în
instrucțiuni. Încărcarea incorectă sau la tempe-
raturi care nu se încadrează în intervalul specificat
poate cauza deteriorarea acumulatorului și crește-
rea riscului de incendiu.
14. Reparațiile trebuie efectuate de o persoană
calificată, folosind doar piese de schimb iden-
tice. Aceasta va asigura menținerea siguranței
produsului.
15. Nu modificați și nu încercați să reparați apara-
tul sau grupul de baterii decât în conformitate
cu instrucțiunile de utilizare și întreținere.
Instrucţiuni importante privind
siguranţa pentru cartuşul
acumulatorului
1.
Înainte de a folosi cartuşul acumulatorului,
citiţi toate instrucţiunile şi atenţionările de pe
(1) încărcătorul acumulatorului, (2) acumulator
şi (3) produsul care foloseşte acumulatorul.
2.
Nu dezasamblaţi şi nu interveniţi asupra car-
tuşului acumulatorului. Acest lucru poate cauza
incendii, căldură excesivă sau explozii.
3.
Dacă timpul de funcţionare s-a redus excesiv,
întrerupeţi imediat funcţionarea. Aceasta poate
prezenta risc de supraîncălzire, posibile arsuri
şi chiar explozie.
4.
Dacă electrolitul pătrunde în ochi, clătiţi bine
ochii cu apă curată şi consultaţi imediat un
medic. Există risc de orbire.
5.
Nu scurtcircuitaţi cartuşul acumulatorului:
(1)
Nu atingeţi bornele cu niciun material
conductor.
Evitaţi depozitarea cartuşului acumula-
(2)
torului la un loc cu alte obiecte metalice
cum ar fi cuie, monede etc.
Nu expuneţi cartuşul acumulatorului la
(3)
apă sau ploaie.
Un scurtcircuit al acumulatorului poate
provoca un flux puternic de curent electric,
supraîncălzire, posibile arsuri şi chiar defecta-
rea maşinii.
6.
Nu depozitați și nu utilizați mașina și cartușul
acumulatorului în locuri în care temperatura
poate atinge sau depăși 50 °C (122 °F).
7.
Nu incineraţi cartuşul acumulatorului chiar
dacă acesta este grav deteriorat sau complet
uzat. Cartuşul acumulatorului poate exploda în
foc.
8.
Nu introduceţi cuie în cartuşul acumulatorului,
nu îl tăiaţi, striviţi, aruncaţi sau scăpaţi şi nu îl
loviţi cu un obiect dur. Astfel de acţiuni pot pro-
voca incendii, căldură excesivă sau explozii.
9.
Nu utilizaţi un acumulator deteriorat.
10. Acumulatorii Li-Ion încorporaţi se supun cerin-
ţelor Legislaţiei privind substanţele pericu-
loase.
Pentru transporturi comerciale, efectuate de
exemplu de către părţi terţe, expeditori, trebuie
respectate cerinţele speciale de ambalare şi eti-
chetare.
Pentru pregătirea articolului care urmează să fie
expediat, este necesară consultarea unui expert
în materiale periculoase. Vă rugăm să respectaţi,
de asemenea, reglementările naţionale, care pot
fi mai detaliate.
Izolaţi sau acoperiţi contactele deschise şi împa-
chetaţi acumulatorul în aşa fel încât să nu se
poată mişca în ambalaj.
Atunci când eliminaţi la deşeuri cartuşul acu-
11.
mulatorului, scoateţi-l din maşină şi eliminaţi-l
într-un loc sigur. Respectaţi normele naţionale
privind eliminarea la deşeuri a acumulatorului.
12. Utilizaţi acumulatoarele numai cu produsele
specificate de Makita. Instalarea acumulatoa-
relor în produse neconforme poate cauza incen-
dii, căldură excesivă, explozii sau scurgeri de
electrolit.
13. Dacă maşina nu este utilizată o perioadă lungă
de timp, acumulatorul trebuie scos din acesta.
14. În timpul utilizării şi după aceea, cartuşul
acumulatorului se poate încălzi, ceea ce poate
cauza arsuri sau arsuri la temperaturi scăzute.
Fiţi atenţi la manipularea cartuşelor de acumu-
lator atunci când sunt fierbinţi.
15. Nu atingeţi borna maşinii imediat după uti-
lizare, întrucât se poate încălzi foarte tare şi
poate provoca arsuri.
117 ROMÂNĂ

Advertisement

Table of Contents
loading

Related Manuals for Makita TD00000111

This manual is also suitable for:

Td00000110

Table of Contents