Технічні Характеристики - Makita TD00000111 Instruction Manual

Battery holder
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
УКРАЇНСЬКА (Оригінальні вказівки)
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель
Номінальна напруга
Касета з акумулятором
Порт подачі живлення
USB
Розміри (Д × Ш × В)
Маса нетто
Деякі касети з акумулятором, які вказано вище, можуть бути недоступними залежно від вашого регіону
або місця перебування.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ:
будь-яких інших касет з акумулятором може призвести до травмування й/або пожежі.
Символи
Для виробу можуть використовуватися наступні сим-
воли. Перед користуванням переконайтеся в тому,
що ви розумієте їхнє значення.
Читайте посібник з експлуатації.
Тільки для країн ЄС
Ni-MH
Через наявність в обладнанні небезпеч-
Li-ion
них компонентів відходи електричного та
електронного обладнання, акумулятори
та батареї можуть негативно впливати
на навколишнє середовище та здоров'я
людини.
Не викидайте електричні та електронні
прилади або батареї разом з побутовими
відходами!
Відповідно до директиви ЄС стосовно
відходів електричного та електронного
обладнання, акумуляторів, батарей
та відходів акумуляторів і батарей,
а також відповідно до її адаптації до
національного законодавства, відходи
електричного обладнання, батареї та
акумулятори слід зберігати окремо й
доставляти на пункт роздільного збору
комунальних відходів, який працює з
дотриманням правил охорони навколиш-
нього середовища.
Це позначено символом у вигляді пере-
кресленого сміттєвого контейнера з
колесами, нанесеним на обладнання.
TD00000111
Тримач акумулятора для касети з акумулято-
ром LXT
14,4 В пост. струму
18 В пост. струму
BL1415N / BL1430B / BL1440 / BL1460B
BL1815N / BL1820B / BL1830 / BL1830B /
BL1840B / BL1850B / BL1860B
100 мм x 78 мм x 39 мм
0,14 кг
Використовуйте лише касети з акумулятором, перелічені вище. Використання
Тримач акумулятора для касети з акумулято-
5 В пост. струму, 2,4 A, тип A
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО
ДОТРИМАННЯ ТЕХНІКИ
БЕЗПЕКИ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ:
плуатації обов'язково прочитайте посібник
з експлуатації пристрою Makita, з яким вико-
ристовуватиметься цей прилад.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ:
лади лише з виробами, указаними компанією
Makita. Використання приладу з виробами,
які не відповідають вимогам, може призвести
до пожежі, надмірного нагрівання, вибуху чи
витоку електроліту.
Електробезпека
1.
Не тримайтеся за шнур живлення та акуму-
лятор мокрими чи масними руками.
2.
Не використовуйте пошкоджений
USB-кабель.
3.
Використовуйте шнур живлення відповідно
до призначення. Заборонено використову-
вати шнур для перенесення чи переміщення
приладу або витягування вилки з розетки.
Тримайте шнур подалі від джерел нагрі-
вання, мастил та гострих країв.
4.
Не залишайте будь-який шнур живлення
від'єднаним, поки акумулятор заряджа-
ється. Малі діти можуть взяти штепсель, що
знаходиться під напругою, до рота, що при-
зведе до травмування.
Не вставляйте нігті, дроти чи інші предмети
5.
в порт подачі живлення USB. Це може при-
звести до короткого замикання, що призведе до
появи диму чи вогню.
120 УКРАЇНСЬКА
TD00000110
ром CXT
10,8 В–12 В пост. струму макс.
BL1016 / BL1021B / BL1041B
88 мм x 61 мм x 33 мм
0,09 кг
Перед початком екс-
Використовуйте при-

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita TD00000111

This manual is also suitable for:

Td00000110

Table of Contents