Download Table of Contents Print this page

Beschrijving Van De Functies - Makita TD00000111 Instruction Manual

Battery holder

Advertisement

Table of Contents
BESCHRIJVING VAN DE
FUNCTIES
De accu aanbrengen of verwijderen
LET OP:
Houd de accuhouder en de accu
stevig vast tijdens het aanbrengen of verwijderen
van de accu. Als u de accuhouder en de accu niet
stevig vasthoudt, kunnen deze uit uw handen glippen
en beschadigd raken, en/of kan persoonlijk letsel
worden veroorzaakt.
LET OP:
Schakel het apparaat altijd uit voor-
dat u de accu verwijdert.
► Fig.2: 1. Rood deel 2. Knop 3. Accu 4. Accuhouder
Om de accu aan te brengen, lijnt u de lip op de accu uit
met de groef in de behuizing en duwt u de accu op zijn
plaats. Duw de accu helemaal op zijn plaats tot hij wordt
vergrendeld met een klikgeluid. Als u het rode deel aan
de bovenkant van de knop kunt zien, is de accu niet
goed aangebracht.
Om de accu te verwijderen drukt u de knop aan de
voorkant van de accu en schuift u tegelijkertijd de accu
van de accuhouder af.
LET OP:
Breng de accu altijd helemaal aan
totdat het rode deel niet meer zichtbaar is. Als u dit
niet doet, kan de accu per ongeluk uit de accuhouder
vallen en u of anderen in uw omgeving verwonden.
LET OP:
Breng de accu niet met kracht aan.
Als de accu niet gemakkelijk op zijn plaats schuift,
wordt deze niet correct aangebracht.
De accuhouder aansluiten
U kunt de accuhouder aan uw broekriem hangen.
Om te voorkomen dat de accuhouder per ongeluk valt,
rijgt u een koord door het koordoog en knoopt u dit
ergens aan vast.
► Fig.3: 1. Koordoog
De accuhouder heeft een valpreventiefunctie. Wanneer
u de accuhouder van de broekriem verwijdert, trekt u
de accuhouder omhoog terwijl u de ontgrendelknop
indrukt.
► Fig.4: 1. Ontgrendelknop
USB-apparaten aansluiten
LET OP:
Sluit alleen apparaten aan die com-
patibel zijn met de USB-voedingspoort. Als u dat
niet doet, kan een storing in de accuhouder worden
veroorzaakt.
KENNISGEVING:
aansluit op de accuhouder (met accu), maakt u
altijd eerst een reservekopie van de gegevens op
het USB-apparaat. Als u dat niet doet, kunnen uw
gegevens verloren gaan.
KENNISGEVING:
accuhouder sommige USB-apparaten niet kan
voeden.
KENNISGEVING:
het opladen, verwijdert u de USB-kabel en sluit u
de afdekking.
De accuhouder (met de accu) kan werken als een
externe voeding voor USB-apparaten.
Open de afdekking en sluit een USB-kabel (niet bij-
geleverd) aan op de USB-poort van de accuhouder.
Sluit daarna het andere uiteinde van de kabel aan op
het apparaat. Om het opladen te starten, houdt u de
aan-uitknop ingedrukt tot de vermogensniveau-indi-
cator brandt. Om het opladen te stoppen, houdt u de
aan-uitknop ingedrukt tot de vermogensniveau-indicator
uitgaat.
► Fig.5: 1. Afdekking 2. USB-poort
OPMERKING: De werkelijke uitgangsstroom ver-
schilt afhankelijk van het USB-apparaat dat wordt
aangesloten.
OPMERKING: Wanneer de aan-uitknop is ingescha-
keld, wordt accuvoeding verbruikt. Zet de aan-uitknop
altijd uit wanneer het apparaat niet in gebruik is.
OPMERKING: Als u meerdere USB-apparaten achter
elkaar oplaadt, wacht u ongeveer 10 seconden nadat
het opladen van een apparaat is voltooid voordat u
het volgende apparaat begint op te laden.
ONDERHOUD
KENNISGEVING:
benzine, thinner, alcohol en dergelijke. Hierdoor
kunnen verkleuring, vervormingen en barsten
worden veroorzaakt.
KENNISGEVING:
water.
Veeg vuil, olie, vet, enz. van de behuizing af met
een schone, droge doek, of een in zeepwater
gedoopte en stevig uitgewrongen doek.
Bewaar het apparaat op een plaats waar het niet
extreem heet, koud of vochtig wordt.
Om de VEILIGHEID en BETROUWBAARHEID van
het gereedschap te handhaven, dienen alle reparaties,
onderhoud of afstellingen te worden uitgevoerd bij een
erkend Makita-servicecentrum of de Makita-fabriek, en
altijd met gebruik van Makita-vervangingsonderdelen.
27 NEDERLANDS
Voordat u een USB-apparaat
Het is mogelijk dat de
Als u dit niet gebruikt, of na
Gebruik nooit benzine, was-
Was de accuhouder niet met

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Td00000110

Table of Contents