Alkatrészek Leírása; A Működés Leírása - Makita TD00000111 Instruction Manual

Battery holder
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
VIGYÁZAT: Csak eredeti Makita akkumuláto-
rokat használjon. A nem eredeti Makita akkumu-
látorok vagy módosított akkumulátorok használata
esetén az akkumulátor felrobbanhat, ami tüzet,
személyi sérülést és anyagi kárt okozhat. A Makita
szerszámra és töltőre vonatkozó Makita garanciát is
érvénytelenítheti.
Tippek az akkumulátor maximá-
lis élettartamának eléréséhez
1.
Töltse fel az akkumulátort, mielőtt teljesen
lemerülne. Állítsa le a gépet, és töltse fel az
akkumulátort, ha a gép erejének csökkenését
észleli.
2.
Soha ne töltse újra a teljesen feltöltött akku-
mulátort. A túltöltés csökkenti az akkumulátor
élettartamát.
3.
Töltse az akkumulátort szobahőmérsékleten,
10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F) között. Töltés előtt
hagyja lehűlni a fölforrósodott akkumulátort.
4.
Ha nem használja az akkumulátort, vegye ki a
szerszámból vagy a töltőből.
5.
Töltse fel az akkumulátort, ha hosszabb ideje
(több mint hat hónapja) nem használta azt.
ALKATRÉSZEK LEÍRÁSA
A tartót a következő Makita ventilátoros dzsekivel/mel-
lénnyel és fűtött dzsekivel/mellénnyel/takaróval lehet
használni.
► Ábra1
Csoport
Ventilátoros dzseki /mellény:
A
DFV210, DFJ206, DFJ207, DFJ210, DFJ211,
DFJ212, DFJ213, DFJ214, DFJ216, DFJ304,
DFJ305, DFJ310, DFJ311, DFJ405, DFJ407,
DFJ410, DFJ411, DFJ416
Fűtött dzseki / mellény / takaró:
CV102D, DCV202, CJ105D, CJ106D, DCJ205,
DCJ206, CB100D, DCB200
B
Ventilátoros dzseki /mellény:
DFJ212A, DFJ213A, DFJ214A, DFJ216A,
DFJ312A, DFJ416A, DFV210A, DFV214A
1.
Teljesítményszint jelző
Ha ventilátoros dzsekit/mellényt használ, a teljesít-
ményszintet jelzi ki.
MEGJEGYZÉS: Ha a fenti „A" csoportban felsorolt
ventilátoros dzsekit/mellényt használ, a 4-es teljesít-
ményszint jelző nem gyullad ki, mert a ventilátoregy-
ség 3 szintes vezérlőt használ.
MEGJEGYZÉS: Ha fűtött dzsekit/mellényt/takarót
használ, csak a 4-es teljesítményszint jelző gyullad ki.
Típus
2.
Bekapcsoló gomb
Bekapcsoláshoz helyezze be az akkumulátort, majd
tartsa hosszan lenyomva a bekapcsoló gombot, amíg a
teljesítményszint jelző ki nem gyullad.
A ventilátoros dzseki/mellény teljesítményszintjének
változtatásához nyomja meg röviden a bekapcsoló
gombot, amikor a tápellátás be van kapcsolva.
A kikapcsoláshoz tartsa hosszan lenyomva a bekap-
csoló gombot, amíg a teljesítményszint kijelző ki nem
alszik.
MEGJEGYZÉS: A fűtött dzseki/mellény/takaró
hőmérsékletének változtatásához nyomja meg a
fűtött dzseki/mellény/takaró gombját, amikor be van
kapcsolva.
3.
Aljzat
Csatlakoztassa a dzseki/mellény/takaró kábelét vagy az
adapterkábelt.
4.
Adapterkábel a ventilátoros dzsekihez/mel-
lényhez (opcionális kiegészítő)
Használja az adapterkábelt, ha a fenti „A" csoportban
felsorolt termékeket használ.
5.
Adapterkábel a fűtött dzsekihez/mellényhez/
takaróhoz (opcionális kiegészítő)
Használja az adapterkábelt, ha a fenti „A" csoportban
felsorolt termékeket használ.
6.
Tápkábel a dzsekihez/mellényhez/takaróhoz
Az „A" csoportban fentebb felsorolt termékekhez csatla-
koztassa a megfelelő adapterkábelt a ventilátoros dzse-
kihez/mellényhez vagy a fűtött dzsekihez/mellényhez/
takaróhoz.
A „B" csoportban fentebb felsorolt termékekhez csatla-
koztassa az akkumulátortartó aljzatát.
MEGJEGYZÉS: Az aljzat formája és elhelyezkedése
a dzseki/mellény/takaró típusától függően változik.
7.
Akkumulátorbetét (opcionális tartozék)
Illessze az akkumulátorbetétet a tartóhoz, amíg be nem
kattan a helyére egy halk kattanás kíséretében.
A MŰKÖDÉS LEÍRÁSA
Az akkumulátor behelyezése és
eltávolítása
VIGYÁZAT: Az akkumulátor behelyezése vagy
eltávolítása során tartsa erősen az akkumulátor-
tartót és az akkumulátort. Ha nem tartja megfele-
lően az akkumulátortartót és az akkumulátort, azok
kicsúszhatnak a kezéből, ami az akkumulátortartó
és az akkumulátor károsodásához és/vagy személyi
sérüléshez vezethet.
VIGYÁZAT: Az akkumulátor eltávolítása előtt
mindig kapcsolja ki a készüléket.
► Ábra2: 1. Piros jel 2. Gomb 3. Akkumulátor
4. Akkumulátortartó
80 MAGYAR

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita TD00000111

This manual is also suitable for:

Td00000110

Table of Contents