Download Table of Contents Print this page

Makita TD00000111 Instruction Manual page 81

Battery holder

Advertisement

Table of Contents
Az akkumulátor beszereléséhez illessze az akkumulá-
tor nyelvét a burkolaton található vájatba, és csúsztassa
a helyére. Az akkumulátort egészen addig tolja beljebb,
amíg az egy kis kattanással a helyére nem rögzül. Ha
látható a piros jel a gomb felső oldalán, akkor nem
kattant be teljesen.
Az akkumulátor eltávolításához nyomja be az akkumu-
látoregység elején található gombot, majd csúsztassa ki
az akkumulátortartóból.
VIGYÁZAT: Mindig tolja be teljesen az akku-
mulátort, amíg a piros jel el nem tűnik. Ha nem így
tesz, az akkumulátor kieshet az akkumulátortartóból,
és Önnek vagy egy környezetében tartózkodó sze-
mélynek sérülést okozhat.
VIGYÁZAT: Beszereléskor ne erőltesse az
akkumulátort. Ha az akkumulátor nem csúszik be
könnyedén a helyére, akkor nem megfelelően lett
behelyezve.
Az akkumulátortartó csatlakoztatása
Az akkumulátortartót a derékövére akaszthatja.
Az akkumulátortartó véletlen leejtésének elkerülése
érdekében csatlakoztasson egy szíjat a szíj rögzítésére
szolgáló lyukhoz.
► Ábra3: 1. Szíj rögzítésére szolgáló lyuk
Az akkumulátortartó leejtést megakadályozó funkcióval
rendelkezik. Amikor leveszi az akkumulátortartót az
övéről, húzza felfelé az akkumulátortartót, és közben
tartsa nyomva a kioldógombot.
► Ábra4: 1. Kioldógomb
USB-eszközök csatlakoztatása
VIGYÁZAT: Csak olyan készülékeket csatlakoz-
tasson, amelyek kompatibilisek az USB tápellátó
porttal. Ha nem így tesz, azzal az akkumulátortartó
meghibásodását okozhatja.
MEGJEGYZÉS:
Mindig készítsen biztonsági
másolatot az USB-eszközön található adatokról,
mielőtt az akkumulátortartóhoz (akkumulátorral
együtt) csatlakoztatja azt. Ha nem így tesz, azzal
adatvesztést okozhat.
MEGJEGYZÉS:
Előfordulhat, hogy az akkumu-
látortartó egyes USB-eszközöket nem tud áram-
mal ellátni.
MEGJEGYZÉS:
Amikor nem használja az USB-
kábelt, vagy befejezte a használatát, távolítsa el
azt, majd csukja be a fedelet.
Az akkumulátortartó (akkumulátorral együtt) külső táp-
egységként működhet az USB-eszközök számára.
Nyissa fel a fedelet, majd csatlakoztasson egy USB-
kábelt (külön kapható) az akkumulátortartó USB-
portjához. Ezután csatlakoztassa a kábel másik végét
csatlakoztassa a készülékhez. A töltés elindításához
tartsa hosszan lenyomva a bekapcsoló gombot, amíg a
teljesítményszint jelző ki nem gyullad. A töltés leállítá-
sához tartsa hosszan lenyomva a bekapcsoló gombot,
amíg a teljesítményszint jelző ki nem alszik.
► Ábra5: 1. Fedél 2. USB-port
MEGJEGYZÉS: A tényleges kimeneti áram a csatla-
koztatni kívánt USB-eszköztől függően változik.
MEGJEGYZÉS: Amikor a bekapcsoló gomb bekap-
csolt állásban van, az akkumulátor merül. Mindig
állítsa kikapcsolt állásba a kapcsolót, amikor nem
használja.
MEGJEGYZÉS: Ha több USB készüléket tölt fel
egymást követően, az előző készülék töltésének
befejezése után várjon körülbelül 10 másodpercet,
mielőtt elkezdi tölteni a következő készüléket.
KARBANTARTÁS
MEGJEGYZÉS:
benzint, hígítót, alkoholt vagy hasonló anyagokat.
Ezek elszíneződést, alakvesztést vagy repedést
okozatnak.
MEGJEGYZÉS:
vízzel.
Törölje le a házra került piszkot, port, olajat, zsírt,
stb. egy tiszta, száraz kendővel vagy szappanoz
vízbe mártott és erősen kicsavart kendővel.
Olyan helyen tartsa a készüléket, ahol nem lesz
rendkívül forró, hideg vagy párás.
A termék BIZTONSÁGÁNAK és
MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK fenntartása érdekében a
javításokat és más karbantartásokat vagy beállításokat
a Makita hivatalos vagy gyári szervizközpontjában
kell elvégezni, mindig csak Makita cserealkatrészeket
használva.
81 MAGYAR
Soha ne használjon gázolajt,
Ne mossa az akkumulátortartót

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Td00000110

Table of Contents