Download Table of Contents Print this page

Makita TD00000111 Instruction Manual page 106

Battery holder

Advertisement

Table of Contents
Pričvršćivanje držača baterije
Držač baterije možete objesiti za remen oko struka.
Kako biste spriječili nehotično ispadanje držača bate-
rije, pričvrstite pojas pomoću rupice na pojasu i učvrstiti
ga.
► Sl.3: 1. Rupica na pojasu
Držač baterije ima funkciju protiv ispadanja. Prilikom
uklanjanja držača baterije s remena, povucite držač
baterije prema gore dok držite pritisnutim gumb za
otključavanje.
► Sl.4: 1. Gumb za otključavanje
Priključivanje USB uređaja
OPREZ:
Priključujte samo uređaje koji su
kompatibilni s ulazom za USB napajanje. U protiv-
nom može doći do kvara držača baterija.
NAPOMENA:
Prije priključivanja USB uređaja na
držač baterija (s baterijom) uvijek napravite sigur-
nosne kopije podataka s USB uređaja. U protivnom
može doći do gubitka podataka.
NAPOMENA:
Držač baterije možda neće napa-
jati neke USB uređaje.
NAPOMENA:
Kada ga ne upotrebljavate ili
nakon punjenja, uklonite USB kabel i zatvorite
poklopac.
Držač baterije (s baterijskim uloškom) može raditi kao
vanjsko napajanje za USB uređaje.
Otvorite poklopac i priključite USB kabel (nije priložen)
na priključak USB držača baterije. Zatim na uređaj
priključite drugi kraj kabela. Punjenje započnite tako
da pritisnete i držite gumb za uključivanje dok ne zasvi-
jetli indikator razine snage. Punjenje završite tako da
pritisnete i držite gumb za uključivanje dok se indikator
razine snage ne isključi.
► Sl.5: 1. Poklopac 2. Priključak USB
NAPOMENA: Stvarna izlazna struja razlikuje se
ovisno o USB uređaju koji se priključuje.
NAPOMENA: Napajanje baterijom aktivno je dok je
gumb za uključivanje uključen. Uvijek isključite preki-
dač napajanja kada se proizvod ne upotrebljava.
NAPOMENA: Kada punite više USB uređaja u nizu,
pričekajte otprilike 10 sekundi nakon završetka punje-
nja prethodnog uređaja prije nego što počnete puniti
sljedeći uređaj.
ODRŽAVANJE
NAPOMENA:
mješavinu benzina, razrjeđivač, alkohol ili slično.
Može doći do gubitka boje, pojave deformacija ili
pukotina.
NAPOMENA:
vodom.
Obrišite prljavštinu, prašinu, ulje, masnoće i sl. s
kućišta čistom suhom krpom ili krpom umočenom
u sapunicu i dobro iscijeđenom.
Uređaj držite na mjestu zaštićenom od velikih
vrućina, hladnoće ili vlage.
Da biste zadržali SIGURNOST I POUZDANOST proi-
zvoda, održavanje ili namještanja trebali biste prepustiti
ovlaštenim servisnim ili tvorničkim centrima tvrtke
Makita; uvijek rabite originalne rezervne dijelove.
106 HRVATSKI
Nikada nemojte koristiti benzin,
Držač baterije nemojte prati

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Td00000110

Table of Contents