Download Table of Contents Print this page

Makita TD00000111 Instruction Manual page 153

Battery holder

Advertisement

Table of Contents
MÔ TẢ CÁC BỘ PHẬN
Có thể sử dụng giá đỡ này cho áo khoác/áo gi lê gắn
quạt và áo khoác/áo gi lê/chăn làm ấm của Makita sau
đây.
► Hình1
Nhóm
A
Áo khoác/áo gi lê gắn quạt:
DFV210, DFJ206, DFJ207, DFJ210, DFJ211,
DFJ212, DFJ213, DFJ214, DFJ216, DFJ304,
DFJ305, DFJ310, DFJ311, DFJ405, DFJ407,
DFJ410, DFJ411, DFJ416
Áo khoác/áo gi lê/chăn làm ấm:
CV102D, DCV202, CJ105D, CJ106D, DCJ205,
DCJ206, CB100D, DCB200
B
Áo khoác/áo gi lê gắn quạt:
DFJ212A, DFJ213A, DFJ214A, DFJ216A,
DFJ312A, DFJ416A, DFV210A, DFV214A
1.
Đèn chỉ báo mức công suất
Khi sử dụng áo khoác/áo gi lê gắn quạt, mức công suất
sẽ được hiển thị.
LƯU Ý: Nếu bạn sử dụng áo khoác/áo gi lê gắn quạt
trong nhóm A được liệt kê ở trên, đèn chỉ báo mức
công suất 4 sẽ không sáng lên vì các bộ phận quạt
của áo sử dụng điều khiển 3 bước.
LƯU Ý: Nếu bạn sử dụng áo khoác/áo gi lê/chăn làm
ấm, chỉ có đèn chỉ báo mức công suất 4 sẽ sáng lên.
2.
Nút nguồn
Để bật, lắp hộp pin vào rồi nhấn và giữ nút nguồn cho
đến khi đèn chỉ báo mức công suất sáng lên.
Để thay đổi mức công suất của áo khoác/áo gi lê gắn
quạt, nhấn nhanh nút nguồn khi bật nguồn.
Để tắt, hãy nhấn và giữ nút nguồn cho đến khi đèn chỉ
báo mức công suất tắt.
LƯU Ý: Để thay đổi độ ấm của áo khoác/áo gi lê/
chăn làm ấm, nhấn nút trên áo khoác/áo gi lê/chăn
làm ấm khi được cấp nguồn.
3.
Ổ cắm điện
Kết nối cáp từ áo khoác/áo gi lê/chăn hoặc cáp chuyển
đổi.
4.
Cáp chuyển đổi cho áo khoác/áo gi lê gắn quạt
(phụ kiện tùy chọn)
Sử dụng cáp chuyển đổi khi sử dụng các sản phẩm
thuộc nhóm A được liệt kê ở trên.
5.
Cáp chuyển đổi cho áo khoác/áo gi lê/chăn làm
ấm (phụ kiện tùy chọn)
Sử dụng cáp chuyển đổi khi sử dụng các sản phẩm
thuộc nhóm A được liệt kê ở trên.
6.
Dây nguồn của áo khoác/áo gi lê/chăn
Đối với các sản phẩm thuộc nhóm A được liệt kê ở trên,
hãy kết nối cáp chuyển đổi phù hợp với áo khoác/áo gi
lê gắn quạt hoặc áo khoác/áo gi lê/chăn làm ấm.
Đối với các sản phẩm thuộc nhóm B được liệt kê ở trên,
hãy kết nối với ổ cắm điện của giá đỡ pin.
LƯU Ý: Hình dạng và vị trí của ổ cắm sẽ khác nhau
tùy thuộc vào áo khoác/áo gi lê/chăn của bạn.
Kiểu
153 TIẾNG VIỆT
7.
Hộp pin (phụ kiện tùy chọn)
Lắp hộp pin vào giá đỡ hết mức cho đến khi nó khóa
đúng vào vị trí với một tiếng tách nhỏ.
MÔ TẢ CHỨC NĂNG
Lắp hoặc tháo hộp pin
THẬN TRỌNG:
Giữ giá đỡ pin và hộp pin thật
chắc khi lắp hoặc tháo hộp pin. Không giữ giá đỡ
pin và hộp pin thật chắc có thể khiến chúng trượt khỏi
tay và làm hư hỏng giá đỡ pin và hộp pin và/hoặc gây
thương tích cá nhân.
THẬN TRỌNG:
Luôn tắt thiết bị trước tháo
hộp pin.
► Hình2: 1. Đèn chỉ báo màu đỏ 2. Nút 3. Hộp pin
4. Giá đỡ pin
Để lắp hộp pin, đặt thẳng hàng phần chốt nhô ra của
hộp pin vào phần rãnh nằm trên vỏ và trượt hộp pin
vào vị trí. Lắp hộp pin vào hết mức cho đến khi nó khóa
đúng vào vị trí với một tiếng tách nhỏ. Nếu bạn vẫn còn
nhìn thấy đèn chỉ báo màu đỏ ở mặt trên của nút, điều
đó có nghĩa là chốt vẫn chưa được khóa hoàn toàn.
Để tháo hộp pin, vừa trượt pin ra khỏi giá đỡ pin vừa
nhấn nút ở phía trước hộp pin.
THẬN TRỌNG:
Luôn lắp hộp pin khớp hoàn
toàn vào vị trí cho đến khi không thể nhìn thấy
đèn chỉ báo màu đỏ. Nếu không hộp pin có thể vô
tình rơi ra khỏi giá đỡ pin, gây ra thương tích cho bạn
hoặc người xung quanh bạn.
THẬN TRỌNG:
Không được dùng sức để lắp
hộp pin. Nếu hộp pin không nhẹ nhàng trượt vào vị
trí, có nghĩa là pin vẫn chưa được lắp đúng.
Gắn giá đỡ pin
Bạn có thể treo giá đỡ pin trên dây thắt lưng của bạn.
Để ngăn giá đỡ pin vô ý bị rơi, hãy gắn dây đeo bằng lỗ
xỏ dây đeo và thắt chặt nó.
► Hình3: 1. Lỗ xỏ dây đeo
Giá đỡ pin có chức năng chống rơi. Khi tháo giá đỡ pin
khỏi thắt lưng, hãy vừa kéo giá đỡ pin lên vừa nhấn nút
mở khóa.
► Hình4: 1. Nút mở khóa

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Td00000110

Table of Contents