Download Table of Contents Print this page

Makita TD00000111 Instruction Manual page 56

Battery holder

Advertisement

Table of Contents
Tilkobling av USB-enheter
FORSIKTIG:
Bare koble til enheter som er
kompatible med USB strømforsyningsport. Hvis
du ikke gjør dette, kan det oppstå en feilfunksjon i
batteriholderen.
OBS:
Før du kobler en USB-enhet til batteriholde-
ren (med batteri), må du alltid ta en sikkerhetskopi
av dataene på USB-minnet. Dette kan forårsake tap
av dataene dine.
OBS:
Batteriholderen kan kanskje ikke levere
strøm til noen USB-enheter.
OBS:
Når utstyret ikke er i bruk, eller etter lading,
ta ut USB-kabelen og lukk dekselet.
Batteriholderen (med batterikassett) kan brukes som en
ekstern strømforsyning for USB-enheter.
Åpne dekselet, og koble en USB-kabel (følger ikke
med) til USB-porten på batteriholderen. Koble deretter
den andre enden av kabelen til enheten. Når du vil
begynne å lade, trykker du på og holder inn strømknap-
pen til indikatoren for effektnivå lyser. Når du vil slutte
å lade, trykker du på og holder inne strømknappen til
indikatoren for effektnivå slår seg av.
► Fig.5: 1. Deksel 2. USB-port
MERK: Den faktiske utgangsstrømmen varierer
avhengig av USB-enheten som skal kobles til.
MERK: Batteristrøm blir forbrukt når strømknappen
er slått på. Bryteren må alltid slås av når den ikke er
i bruk.
MERK: Når du lader flere USB-enheter etter hver-
andre, vent i rundt 10 sekunder etter at opplading av
den forrige enheten er fullført før du begynner å lade
opp neste enhet.
VEDLIKEHOLD
OBS:
Aldri bruk motorbensin, bensin, tynner
alkohol eller lignende. Det kan føre til misfarging,
deformering eller sprekkdannelse.
OBS:
Ikke vask batteriholderen med vann.
Tørk bort smuss, støv, olje, fett, osv. fra huset med
en ren, tørr klut eller en klut som er dyppet i såpe-
vann og vridd godt opp.
Oppbevar apparatet på et sted der det ikke vil bli
for varmt, for kaldt eller fuktig.
For å opprettholde produktets SIKKERHET og
PÅLITELIGHET, må reparasjoner, vedlikehold og juste-
ringer utføres av autoriserte Makita servicesentre eller
fabrikkservicesentre, og det må alltid brukes reservede-
ler fra Makita.
56 NORSK

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Td00000110

Table of Contents