Tehnični Podatki; Varnostna Opozorila - Makita TD00000111 Instruction Manual

Battery holder
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
SLOVENŠČINA (Originalna navodila)
TEHNIČNI PODATKI
Model
Nazivna napetost
Akumulatorska baterija
Napajalni vhod USB
Mere (D × Š × V)
Neto teža
Nekatere zgoraj navedene akumulatorske baterije morda v vaši državi prebivališča niso na voljo.
OPOZORILO:
Uporabljajte le zgoraj navedene akumulatorske baterije. Uporaba drugih akumulatorskih
baterij lahko povzroči telesne poškodbe in/ali požar.
Simboli
Za izdelek se lahko uporabljajo nekateri naslednji
simboli. Pred uporabo izdelka se obvezno seznanite z
njihovim pomenom.
Preberite navodila za uporabo.
Samo za države EU
Ni-MH
Zaradi prisotnosti nevarnih komponent v
Li-ion
opremi imajo lahko uporabljena električna
in elektronska oprema, akumulatorji in
baterije negativen vpliv na okolje in zdravje
ljudi.
Električnih in elektronskih naprav ali baterij
ne odlagajte med gospodinjske odpadke!
Skladno z evropsko Direktivo o odpadni
električni in elektronski opremi, o akumula-
torjih in baterijah ter odpadnih akumulator-
jih in baterijah ter njeno uporabo v državnih
zakonih morate rabljeno električno in
elektronsko opremo, baterije in akumula-
torje zbirati ločeno ter dostaviti na posebno
zbiralno mesto za komunalne odpadke, ki
deluje skladno s predpisi za zaščito okolja.
To nakazuje simbol prečrtanega smetnjaka
s kolesi, ki je natisnjen na opremi.
VARNOSTNA
OPOZORILA
OPOZORILO:
Pred uporabo preberite navo-
dila za uporabo izdelka Makita, ki ga boste upo-
rabljali s to napravo.
OPOZORILO:
Napravo uporabljajte samo z
izdelki, ki jih določi podjetje Makita. Če napravo
uporabljate z neskladnimi izdelki, lahko pride
do požara, pregrevanja, eksplozije ali puščanja
elektrolita.
TD00000111
Nosilec baterije za akumulatorsko baterijo LXT
D.C. 14,4 V
D.C. 18 V
BL1415N / BL1430B / BL1440 / BL1460B
BL1815N / BL1820B / BL1830 / BL1830B /
BL1840B / BL1850B / BL1860B
100 mm x 78 mm x 39 mm
0,14 kg
Nosilec baterije za akumulatorsko baterijo CXT
D.C. 5 V, 2,4 A, tip A
Električna varnost
1.
Kabla in baterije se ne dotikajte z mokrimi ali
mastnimi rokami.
2.
Ne uporabljajte poškodovanega kabla USB.
Kabla nikoli ne uporabljajte za namene, za
3.
katere ni predviden. Kabla ne uporabljajte za
nošenje, vlečenje ali izklapljanje. Kabla ne
približujte vročini, olju in ostrim robovom.
4.
Ko baterija dovaja energijo, pazite, da so vsi
kabli priključeni. Majhen otrok lahko vtič pod
napetostjo da v usta in se poškoduje.
5.
V vrata USB za napajanje ne vstavljajte žebljev,
žic ali drugih predmetov. Sicer lahko kratki stik
povzroči dimljenje ali požar.
6.
Vira napajanja ne priključite na vhod USB.
Vrata USB so namenjena le za polnjenje nizko-
napetostnih naprav. Kadar ne polnite nizkona-
petostne naprave, naj bodo vrata USB vedno
pokrita s pokrovom. Sicer obstaja nevarnost
požara.
7.
Suknjič polnite samo s polnilnikom, ki ga je
določil proizvajalec. Polnilnik, ki je primeren
za eno vrsto akumulatorskih baterij, lahko
povzroči nevarnost požara, če ga uporabljate z
drugimi akumulatorskimi baterijami.
8.
Napravo uporabljajte samo s posebej dolo-
čenimi akumulatorskimi baterijami. Uporaba
drugih akumulatorskih baterij lahko povzroči
nevarnost telesnih poškodb in požara.
Ko akumulatorske baterije ne uporabljate,
9.
je ne hranite ob kovinskih predmetih, kot so
sponke za papir, kovanci, ključi, žeblji, vijaki ali
drugi manjši kovinski predmeti, ki lahko pov-
zročijo stik med priključkoma. Kratek stik aku-
mulatorskih priključkov lahko povzroči opekline ali
požar.
90 SLOVENŠČINA
TD00000110
D.C. največ 10,8 V – 12 V
BL1016 / BL1021B / BL1041B
88 mm x 61 mm x 33 mm
0,09 kg

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita TD00000111

This manual is also suitable for:

Td00000110

Table of Contents