Download Table of Contents Print this page

Makita TD00000111 Instruction Manual page 39

Battery holder

Advertisement

Table of Contents
Tilslutning af USB-enheder
FORSIGTIG:
Du må kun tilslutte enheder, der
er kompatible med USB-strømforsyningsporten.
Hvis du ikke gør dette, kan det medføre funktionsfejl i
batteriholderen.
BEMÆRKNING:
Før du slutter en USB-enhed til
batteriholderen (med batteriet), skal du altid sik-
kerhedskopiere dataene på USB-enheden. Hvis du
ikke gør dette, kan det medføre tab af dataene.
BEMÆRKNING:
Batteriholderen leverer mulig-
vis ikke strøm til nogle USB-enheder.
BEMÆRKNING:
Fjern USB-kablet og luk
dækslet, når enheden ikke er i brug eller efter
opladning.
Batteriholderen (med akkuen) kan fungere som en
ekstern strømforsyning for USB-enheder.
Åbn dækslet, og tilslut et USB-kabel (medfølger ikke)
til USB-porten på batteriholderen. Tilslut derefter den
anden ende af kablet til enheden. For at starte oplad-
ningen skal du trykke og holde ned på afbryderknappen
indtil indikatoren for strømniveau lyser. For at stoppe
opladningen skal du trykke og holde ned på afbryder-
knappen indtil indikatoren for strømniveau slukkes.
► Fig.5: 1. Dæksel 2. USB-port
BEMÆRK: Den aktuelle udgangsstrøm varierer
afhængigt af den USB-enhed, der skal tilsluttes.
BEMÆRK: Der forbruges batteristrøm, når afbryder-
knappen er tændt. Sluk altid for afbryderknappen, når
den ikke er i brug.
BEMÆRK: Ved opladning af flere USB-enheder efter
hinanden skal du vente cirka 10 sekunder, efter at
opladningen af den forrige enhed er færdig, før du
begynder at oplade den næste enhed.
VEDLIGEHOLDELSE
BEMÆRKNING:
Anvend aldrig benzin, rense-
benzin, fortyndervæske, sprit eller lignende. Dette
kan forårsage misfarvning, deformation eller
revner.
BEMÆRKNING:
Vask ikke batteriholderen med
vand.
Rengør kabinettet for snavs, støv, olie, fedt osv.
med en ren, tør klud eller med en hårdt opvredet
klud, som er blevet dyppet i sæbevand.
Opbevar apparatet på et sted, hvor det ikke er
ekstremt varmt, koldt eller fugtigt.
For at opretholde produktets SIKKERHED og
PÅLIDELIGHED må reparation, vedligeholdelse eller
justering kun udføres af et autoriseret Makita ser-
vicecenter eller fabriksservicecenter med anvendelse af
Makita reservedele.
39 DANSK

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Td00000110

Table of Contents