Download Table of Contents Print this page

Makita TD00000111 Instruction Manual page 116

Battery holder

Advertisement

Table of Contents
ROMÂNĂ (Instrucţiuni originale)
SPECIFICAŢII
Model
Tensiune nominală
Cartușul acumulatorului
Port sursă de alimentare
USB
Dimensiuni (L x l x Î)
Greutate netă
Este posibil ca unele cartușe ale acumulatorilor menționate mai sus să nu fie disponibile în funcție de regiunea
dvs. de reședință.
AVERTIZARE:
Utilizaţi numai cartuşele de acumulator enumerate mai sus. Utilizarea oricăror altor car-
tuşe de acumulator poate duce la rănire şi/sau incendiu.
Simboluri
Sunt folosite unele dintre următoarele simboluri pentru
produs. Asiguraţi-vă că înţelegeţi sensul acestora îna-
inte de utilizare.
Citiţi manualul de utilizare.
Doar pentru ţările din cadrul UE
Ni-MH
Din cauza prezenței componentelor pericu-
Li-ion
loase în echipament, deșeurile de echipa-
mente electrice și electronice, acumulatorii
și bateriile pot avea un efect negativ asupra
mediului și sănătății umane.
Nu eliminați aparatele electrice și elec-
tronice sau bateriile împreună cu gunoiul
menajer!
În conformitate cu Directiva europeană
privind deșeurile de echipamente electrice
și electronice, acumulatorii, bateriile și
deșeurile de acumulatori și baterii, precum
și cu adaptarea sa în legislația națională,
deșeurile de echipamente electrice, de
baterii și de acumulatori trebuie depozitate
separat și eliminate la un centru de colec-
tare separat pentru deșeurile municipale,
care respectă reglementările privind
protecția mediului.
Acest lucru este indicat prin simbolul care
reprezintă o pubelă cu roți barată cu o
cruce, aplicat pe echipament.
TD00000111
Suportul acumulatorului pentru cartușul acumu-
latorului LXT
14,4 V cc.
18 V cc.
BL1415N / BL1430B / BL1440 / BL1460B
BL1815N / BL1820B / BL1830 / BL1830B /
BL1840B / BL1850B / BL1860B
100 mm x 78 mm x 39 mm
0,14 kg
Suportul acumulatorului pentru cartușul acumu-
5 V cc., 2,4 A, Tip A
AVERTIZĂRI DE
SIGURANŢĂ
AVERTIZARE:
alul de instrucțiuni al produsului Makita pe care îl
veți utiliza cu acest aparat.
AVERTIZARE:
cu produsele specificate de Makita. Utilizarea
aparatului cu produse neconforme poate cauza
incendii, căldură excesivă, explozii sau scurgeri
de electrolit.
Siguranţa electrică
Nu manipulaţi cablul şi acumulatorul cu mâini
1.
ude sau murdare de substanţe uleioase.
Nu utilizați un cablu USB deteriorat.
2.
3.
Nu forțați cablul de alimentare. Nu utilizați
cablul pentru transportare, tragere sau deco-
nectare. Feriți cablul de căldură, uleiuri sau
muchii ascuțite.
4.
Nu lăsaţi niciun cablu deconectat în timp ce se
furnizează electricitate de la acumulator. Copiii
mici pot introduce fişa aflată sub tensiune în gură,
ceea ce îi poate răni.
5.
Nu introduceți cuie, cabluri sau alte obiecte în
portul de alimentare USB. Acest lucru poate pro-
voca scurtcircuite, ce pot cauza fum sau incendii.
6.
Nu conectaţi sursa de alimentare la portul
USB. Portul USB este prevăzut numai pentru
încărcarea dispozitivelor de joasă tensiune.
Întotdeauna puneţi capacul peste portul USB
atunci când nu încărcaţi un dispozitiv de joasă
tensiune. În caz contrar, există risc de incendiu.
116 ROMÂNĂ
TD00000110
latorului CXT
10,8 V - 12 V c.c. max.
BL1016 / BL1021B / BL1041B
88 mm x 61 mm x 33 mm
0,09 kg
Înainte de utilizare, citiți manu-
Utilizați acest aparat numai

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Td00000110

Table of Contents