Download Table of Contents Print this page

Makita TD00000111 Instruction Manual page 89

Battery holder

Advertisement

Table of Contents
Připevnění držáku akumulátoru
Držák akumulátoru můžete zavěsit za opasek.
Aby se zabránilo nahodilému upuštění držáku aku-
mulátoru, připevněte pásek pomocí otvoru v pásku
a zajistěte jej.
► Obr.3: 1. Otvor v pásku
Držák akumulátoru má funkci proti upuštění. Při vyn-
dávání držáku akumulátoru z opasku vytáhněte držák
akumulátoru nahoru a stiskněte odjišťovací tlačítko.
► Obr.4: 1. Odjišťovací tlačítko
Připojení zařízení USB
UPOZORNĚNÍ:
Připojte pouze zařízení,
která jsou kompatibilní s napájecím portem
USB. V opačném případě hrozí poškození držáku
akumulátor.
POZOR:
Před připojením zařízení USB k držáku
akumulátoru (s akumulátorem) si vždy zálohujte
data na zařízení USB. V opačném případě hrozí
ztráta dat.
POZOR:
Držák akumulátoru nemusí být vhodný
pro některá zařízení USB.
POZOR:
Jestliže kabel USB nepoužíváte nebo po
nabíjení kabel odpojte a zavřete kryt.
Držák akumulátoru (s akumulátorem) může pracovat
jako externí napájecí zdroj pro zařízení USB.
Otevřete kryt a připojte kabel USB (není součástí
dodávky) k portu USB na držáku akumulátoru. Poté
připevněte druhý konec kabelu k zařízení. Pro spuštění
nabíjení stiskněte tlačítko napájení a podržte jej, dokud
se nerozsvítí indikátor úrovně výkonu. Pro ukončení
nabíjení stiskněte tlačítko napájení a podržte jej, dokud
indikátor úrovně výkonu nezhasne.
► Obr.5: 1. Kryt 2. Port USB
POZNÁMKA: Skutečný výstupní proud závisí na
připojovaném USB zařízení.
POZNÁMKA: Energie akumulátoru se spotřebovává,
když je zapnuté tlačítko napájení. Pokud zařízení
nepoužíváte, vždy vypněte spínač.
POZNÁMKA: Při dobíjení více USB zařízení
postupně počkejte přibližně 10 sekund po dokončení
dobíjení předchozího zařízení a poté začněte nabíjet
další zařízení.
ÚDRŽBA
POZOR:
Nikdy nepoužívejte benzín, benzen,
ředidlo, alkohol či podobné prostředky. Mohlo by
tak dojít ke změnám barvy, deformacím či vzniku
prasklin.
POZOR:
Nemyjte držák akumulátorů ve vodě.
Otřete prach, nečistoty, olej, mastnotu atd. na
krytu pomocí čistého a suchého hadříku nebo
hadříku namočeného do mýdlové vody a pořádně
vyždímaného.
Zařízení uchovávejte na místě, kde není příliš
vysoká teplota, nízká teplota nebo vysoká vlhkost.
K zachování BEZPEČNOSTI a SPOLEHLIVOSTI
výrobku musí být opravy a veškerá další údržba či
seřizování prováděny autorizovanými nebo továrními
servisními středisky společnosti Makita s využitím
náhradních dílů Makita.
89 ČESKY

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Td00000110

Table of Contents