Download Table of Contents Print this page

Makita TD00000111 Instruction Manual page 118

Battery holder

Advertisement

Table of Contents
16. Nu lăsaţi să pătrundă aşchii, praf sau pământ
în borne, în orificii şi în canelurile cartuşului
acumulatorului. Acest lucru poate duce la o
performanţă slabă sau poate cauza defectarea
maşinii sau a cartuşului acumulatorului.
17. Nu utilizaţi cartuşul acumulatorului în apro-
pierea liniilor electrice de înaltă tensiune, cu
excepţia cazului în care maşina suportă utili-
zarea în apropierea liniilor electrice de înaltă
tensiune. Acest lucru poate duce la funcţionarea
necorespunzătoare sau la defectarea maşinii sau
a cartuşului acumulatorului.
18. Țineți acumulatorul la distanță de copii.
PĂSTRAŢI ACESTE
INSTRUCŢIUNI.
ATENŢIE:
Folosiţi numai acumulatori Makita
originali. Acumulatorii Makita care nu sunt originali şi
acumulatorii care au suferit modificări se pot aprinde,
provocând incendii, leziuni corporale şi daune. De
asemenea, anulează garanţia oferită de Makita pen-
tru unealta şi încărcătorul Makita.
Sfaturi pentru obţinerea unei
durate maxime de exploatare a
acumulatorului
1.
Încărcaţi cartuşul acumulatorului înainte de a
se descărca complet. Întrerupeţi întotdeauna
funcţionarea maşinii şi încărcaţi cartuşul acu-
mulatorului când observaţi o scădere a puterii
maşinii.
2.
Nu reîncărcaţi niciodată un acumulator com-
plet încărcat. Supraîncărcarea va scurta durata
de exploatare a acumulatorului.
3.
Încărcaţi cartuşul acumulatorului la tempera-
tura camerei, între 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F).
Lăsaţi un acumulator fierbinte să se răcească
înainte de a-l încărca.
4.
Atunci când nu utilizaţi cartuşul acumulatoru-
lui, scoateţi-l din maşină sau din încărcător.
5.
Încărcaţi cartuşul acumulatorului în cazul în
care nu a fost utilizat pe o perioadă mai lungă
(mai mult de şase luni).
DESCRIERE
COMPONENTE
Acest suport poate fi utilizat pentru următoarele geci/
veste cu ventilator și geci/veste/pături Makita încălzite.
► Fig.1
Grupă
A
Geacă/vestă cu ventilator:
DFV210, DFJ206, DFJ207, DFJ210, DFJ211,
DFJ212, DFJ213, DFJ214, DFJ216, DFJ304,
DFJ305, DFJ310, DFJ311, DFJ405, DFJ407,
DFJ410, DFJ411, DFJ416
Geacă/vestă/pătură încălzită:
CV102D, DCV202, CJ105D, CJ106D, DCJ205,
DCJ206, CB100D, DCB200
Geacă/vestă cu ventilator:
B
DFJ212A, DFJ213A, DFJ214A, DFJ216A,
DFJ312A, DFJ416A, DFV210A, DFV214A
1.
Indicator nivel de putere
Atunci când utilizați o geacă/vestă cu ventilator, nivelul
de putere este afișat.
NOTĂ: Dacă utilizați gecile/vestele cu ventilator din
grupa A menționată mai sus, indicatorul nivelului de
putere 4 nu va lumina deoarece unitățile lor cu venti-
lator utilizează controlul în 3 pași.
NOTĂ: Dacă utilizați geaca/vesta/pătura încălzită,
doar indicatorul nivelului de putere 4 va lumina.
2.
Buton de pornire
Pentru pornire, introduceți cartușul acumulatorului și
apoi apăsați și țineți apăsat butonul de pornire până
când se aprinde indicatorul nivelului de putere.
Pentru a schimba nivelul de putere a gecii/vestei cu
ventilator, apăsați scurt butonul de pornire la pornirea
alimentării.
Pentru oprire, apăsați și țineți apăsat butonul de pornire
până se oprește indicatorul nivelului de putere.
NOTĂ: Pentru a schimba căldura gecii/vestei/păturii
încălzite, apăsați butonul de pe geaca/vesta/pătura
încălzită la pornirea acesteia.
3.
Priză
Conectați cablul de la geacă/vestă/pătură sau cablul
adaptor.
4.
Cablu adaptor pentru geacă/vestă cu ventilator
(accesoriu opțional)
Utilizați cablul adaptor atunci când folosiți produsele din
grupa A de mai sus.
5.
Cablu adaptor pentru geacă/vestă/pătură încăl-
zită (accesoriu opțional)
Utilizați cablul adaptor atunci când folosiți produsele din
grupa A de mai sus.
6.
Cablu de alimentare pentru geacă/vestă/pătură
Pentru produsele din grupa A de mai sus, conectați
cablul adaptor potrivit pentru geaca/vesta cu ventilator
sau geaca/vesta/pătura încălzită.
Pentru produsele din grupa B de mai sus, conectați
priza la suportul acumulatorului.
118 ROMÂNĂ
Model

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Td00000110

Table of Contents