Sigurnosna Upozorenja - Makita TD00000111 Instruction Manual

Battery holder
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
HRVATSKI (Originalne upute)
SPECIFIKACIJE
Model
Nazivni napon
Baterijski uložak
Priključak USB
napajanja
Dimenzije (D x Š x V)
Neto težina
Neki od gore navedenih baterijskih uložaka možda neće biti dostupni ovisno o regiji u kojoj se nalazite.
UPOZORENJE:
Upotrebljavajte samo navedene baterijske uloške. Upotreba bilo koje druge vrste baterij-
skih uložaka može prouzročiti ozljede i/ili požar.
Simboli
Neki od sljedećih simbola upotrebljavaju se za proizvod.
Prije korištenja morate razumjeti njihovo značenje.
Pročitajte priručnik s uputama.
Samo za države EU
Ni-MH
Zbog prisutnosti opasnih komponenti u
Li-ion
opremi, otpadna električna i elektronička
oprema, akumulatori i baterije i mogu
imati negativan učinak na okoliš i ljudsko
zdravlje.
Nemojte odlagati električne i elektroničke
uređaje ili baterije s ostalim kućanskim
otpadom!
U skladu s Europskom direktivom o otpad-
noj električnoj i elektroničkoj opremi, o
akumulatorima i baterijama te o otpadnim
akumulatorima i baterijama, i njenoj pri-
lagodbi nacionalnim zakonima, otpadna
električna oprema, baterije i akumulatori
trebali bi se pohranjivati zasebno i ispo-
ručivati u odvojena sabirna mjesta za
komunalni otpad, koja postupaju u skladu s
uredbama o zaštiti okoliša.
To je naznačeno simbolom prekrižene
kante za otpad na kotačima koja je postav-
ljena na opremi.
TD00000111
Držač baterije za baterijski uložak LXT
DC 14,4 V
DC 18 V
BL1415N / BL1430B / BL1440 / BL1460B
BL1815N / BL1820B / BL1830 / BL1830B /
BL1840B / BL1850B / BL1860B
100 mm x 78 mm x 39 mm
0,14 kg
Držač baterije za baterijski uložak CXT
DC 5 V, 2,4 A, vrsta A
SIGURNOSNA
UPOZORENJA
UPOZORENJE:
pročitajte priručnik s uputama za proizvod tvrtke
Makita koji ćete upotrebljavati s uređajem.
UPOZORENJE:
čivo s proizvodima koje je odobrila tvrtka Makita.
Upotreba uređaja zajedno s neodgovarajućim pro-
izvodima može dovesti do požara, prekomjerne
topline, eksplozije ili curenja elektrolita.
Sigurnost električnih komponenti
1.
Nemojte držati kabel i bateriju mokrim ili
masnim rukama.
2.
Nemojte upotrebljavati oštećen USB kabel.
Pažljivo postupajte s kabelom. Kabel nikada
3.
nemojte upotrebljavati za nošenje, povlačenje
ili isključivanje iz struje. Kabel držite dalje od
topline, ulja i oštrih rubova.
4.
Dok traje napajanje baterijom, nijedan kabel
ne smije biti isključen. Mala djeca mogu staviti
isključeni kabel u usta i tako se ozlijediti.
5.
Nemojte umetati nokte, žice ili druge predmete
u priključak USB napajanja. U protivnom može
doći do kratkog spoja, što može prouzročiti dim ili
požar.
6.
Nemojte spajati izvor napajanja s USB ulazom.
USB ulaz namijenjen je samo za punjenje
uređaja s nižim naponom. Uvijek postavite
poklopac iznad USB ulaza ako ne punite uređaj
s nižim naponom. U protivnom postoji opasnost
od požara.
7.
Baterije punite isključivo punjačem koji pre-
poručuje proizvođač. Punjač koji je prikladan
za jednu vrstu baterija može uzrokovati opa-
snost od požara ako se koristi za drugu vrstu
baterija.
103 HRVATSKI
TD00000110
DC 10,8 V – 12 V maks.
BL1016 / BL1021B / BL1041B
88 mm x 61 mm x 33 mm
0,09 kg
Prije upotrebe obavezno
Upotrebljavajte uređaj isklju-

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita TD00000111

This manual is also suitable for:

Td00000110

Table of Contents