Download Table of Contents Print this page

Makita TD00000111 Instruction Manual page 122

Battery holder

Advertisement

Table of Contents
11.
Для утилізації касети з акумулятором
витягніть її з інструмента та утилізуйте
безпечним способом. Дотримуйтеся норм
місцевого законодавства щодо утилізації
акумуляторів.
12. Використовуйте акумулятори лише з
виробами, указаними компанією Makita.
Установлення акумуляторів у невідповідні
вироби може призвести до пожежі, надмірного
нагрівання, вибуху чи витоку електроліту.
13. Якщо інструментом не користуватимуться
протягом тривалого періоду часу, вийміть
акумулятор з інструмента.
14. Під час і після використання касета з акуму-
лятором може нагріватися, що може стати
причиною опіків або низькотемпературних
опіків. Будьте обережні під час поводження
з гарячою касетою з акумулятором.
15. Не торкайтеся контактів інструмента відразу
після використання, оскільки він може бути
досить гарячим, щоб викликати опіки.
16. Не допускайте, щоб уламки, пил або земля
прилипали до контактів, отворів і пазів на
касеті з акумулятором. Це може привести до
зниження експлуатаційних параметрів, поломки
інструмента або касети з акумулятором.
17. Якщо інструмент не розраховано на вико-
ристання поблизу високовольтних ліній
електропередач, не використовуйте касету
з акумулятором поблизу високовольтних
ліній електропередач. Це може призвести до
несправності, поломки інструмента або касети
з акумулятором.
18. Тримайте акумулятор у недоступному для
дітей місці.
ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ВКАЗІВКИ.
ОБЕРЕЖНО:
Використовуйте тільки акуму-
лятори Makita. Використання акумуляторів, інших
ніж оригінальні акумулятори Makita, або акумуля-
торів, конструкцію яких було змінено, може призве-
сти до вибуху акумулятора і спричинити пожежу,
травму або пошкодження. У зв'язку з цим також
буде анульовано гарантію Makita на інструмент
Makita і на зарядний пристрій.
Поради з забезпечення макси-
мального строку експлуатації
акумулятора
1.
Касету з акумулятором слід заряджати до
того, як він розрядиться повністю. Завжди
слід зупиняти роботу інструмента та заря-
дити акумулятор, якщо ви помітили змен-
шення потужності інструмента.
Ніколи не слід заряджати повторно пов-
2.
ністю заряджену касету з акумулятором.
Перезарядження скорочує строк експлуата-
ції акумулятора.
3.
Заряджайте касету з акумулятором при кім-
натній температурі 10°C - 40°C (50°F - 104°F).
Перед тим як заряджати касету з акумулято-
ром, слід зачекати, доки вона охолоне.
4.
Коли касета з акумулятором не використо-
вується, виймайте її з інструмента або
зарядного пристрою.
5.
Якщо касета з акумулятором не використо-
вувалася тривалий час (понад шість міся-
ців), її слід зарядити.
ОПИС ДЕТАЛЕЙ
Цей тримач можна використовувати разом із наве-
деними далі вентиляційними куртками / жилетами
й куртками / жилетами / ковдрами з підігрівом від
Makita.
► Рис.1
Група
A
Вентиляційні куртки / жилети:
DFV210, DFJ206, DFJ207, DFJ210, DFJ211,
DFJ212, DFJ213, DFJ214, DFJ216, DFJ304,
DFJ305, DFJ310, DFJ311, DFJ405, DFJ407,
DFJ410, DFJ411, DFJ416
Куртки / жилети / ковдри з підігрівом:
CV102D, DCV202, CJ105D, CJ106D, DCJ205,
DCJ206, CB100D, DCB200
Вентиляційні куртки / жилети:
B
DFJ212A, DFJ213A, DFJ214A, DFJ216A,
DFJ312A, DFJ416A, DFV210A, DFV214A
1.
Індикатор рівня потужності
Під час використання вентиляційних курток / жилетів
відображається індикатор рівня потужності.
ПРИМІТКА: У разі використання вентиляційних
курток / жилетів із групи A, наведених вище, інди-
катор рівня потужності 4 не засвічується, оскільки
вентиляційний пристрій у них має систему 3-кроко-
вого контролю.
ПРИМІТКА: У разі використання курток / жилетів /
ковдр із підігрівом засвічується тільки індикатор
рівня потужності 4.
2.
Кнопка живлення
Щоб увімкнути, вставте касету з акумулятором, а
потім натисніть і втримуйте кнопку живлення, доки
не засвітиться індикатор рівня потужності.
Щоб змінити рівень потужності вентиляційних кур-
ток / жилетів, коротко натисніть кнопку живлення за
ввімкненого живлення.
Щоб вимкнути, натисніть і втримуйте кнопку жив-
лення, доки індикатор потужності не вимкнеться.
ПРИМІТКА: Щоб змінити рівень підігріву куртки /
жилета / ковдри з підігрівом, натисніть кнопку на
виробі, коли він увімкнений.
3.
Роз'єм живлення
Під'єднайте кабель куртки / жилета / ковдри з підігрі-
вом або кабель адаптера.
4.
Кабель адаптера для вентиляційних куртки /
жилета (додаткове приладдя)
У разі використання виробів із групи A, наведених
вище, використовуйте кабель адаптера.
122 УКРАЇНСЬКА
Модель

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Td00000110

Table of Contents