Download Table of Contents Print this page

Részletes Leírás; Biztonsági Figyelmeztetés - Makita TD00000111 Instruction Manual

Battery holder

Advertisement

Table of Contents
MAGYAR (Eredeti utasítások)
RÉSZLETES LEÍRÁS
Típus
Névleges feszültség
Akkumulátor
USB tápellátó port
Méretek (H x Sz x M)
Nettó tömeg
Lakóhelyétől függően előfordulhat, hogy a fent felsorolt akkumulátorok nem érhetők el.
FIGYELMEZTETÉS:
tor használata sérüléseket és/vagy tüzet okozhat.
Szimbólumok
A következő jelek egy részét használják a termékhez.
Használat előtt bizonyosodjon meg arról, hogy helyesen
értelmezi a jelentésüket.
Olvassa el a használati utasítást.
Csak EU-tagállamok számára
Ni-MH
Mivel a berendezésben veszélyes alkatré-
Li-ion
szek vannak, az elektromos és elektroni-
kus berendezések, akkumulátorok és ele-
mek hulladékai negatív hatással lehetnek a
környezetre és az emberi egészségre.
Az elektromos és elektronikus készülé-
keket vagy akkumulátorokat ne dobja a
háztartási szemétbe!
Az elektromos és elektronikus berendezé-
sek hulladékairól és az akkumulátorokról
és elemekről, valamint az akkumulátorok
és elemek hulladékáról szóló európai irány-
elvnek, valamint a nemzeti jogszabályok-
hoz történő adaptálásának megfelelően
a használt elektromos berendezéseket,
elemeket és akkumulátorokat külön kell
tárolni, és a települési hulladék elkülönített
gyűjtőhelyére kell szállítani a környezetvé-
delmi előírásoknak megfelelően.
Ezt jelzi a berendezésen elhelyezett áthú-
zott kerekes kuka szimbólum.
TD00000111
Akkumulátortartó az LXT akkumulátor részére
14,4 V, egyenáram
18 V, egyenáram
BL1415N / BL1430B / BL1440 / BL1460B
BL1815N / BL1820B / BL1830 / BL1830B /
BL1840B / BL1850B / BL1860B
100 mm x 78 mm x 39 mm
0,14 kg
Csak a fentiekben felsorolt akkumulátorokat használja. Bármilyen más akkumulá-
Akkumulátortartó a CXT akkumulátor részére
5 V, 2,4 A, egyenáram, A típus
BIZTONSÁGI
FIGYELMEZTETÉS
FIGYELMEZTETÉS:
kodjon róla, hogy elolvassa a készülékkel hasz-
nálni kívánt Makita termék használati kézikönyvét.
FIGYELMEZTETÉS:
Makita által megjelölt termékekhez használja. Ha
a készüléket azzal nem kompatibilis termékekkel
használja, az tűzhöz, túlmelegedéshez, robbanás-
hoz vagy elektrolitszivárgáshoz vezethet.
Elektromos biztonság
1.
Ne fogja meg a kábelt vagy az akkumulátort
nedves vagy zsíros kézzel.
2.
Ne használjon sérült USB-kábelt.
3.
Ne rongálja meg a kábelt. Ne használja a kábelt
hordozáshoz, vontatáshoz vagy a csatlako-
zóból való kihúzáshoz. Tartsa távol a kábelt a
hőtől, az olajtól és az éles felületektől.
Ha az akkumulátorból áram folyik a kábelbe,
4.
ne hagyja azt szétcsatlakoztatva. A kisgyerekek
a szájukba vehetik az áram alatt lévő dugót, ami
személyi sérüléseket okozhat.
Ne dugjon szögeket, drótokat vagy egyéb
5.
tárgyakat az USB tápellátó portba. Ha így tesz,
azzal rövidzárlatot okozhat, ami füstöt vagy tüzet
eredményezhet.
6.
Ne csatlakoztassa az áramforrást az USB-
porthoz. Az USB-port csak alacsonyabb
feszültségű készülékek töltésére alkalmas.
Ha éppen nem egy alacsonyabb feszültségű
készüléket tölt, tegye fel a fedelet az USB-
portra. Ha nem így tesz, az tűzveszélyes lehet.
7.
Az akkumulátort csak a gyártó által meghatá-
rozott töltővel töltse. Egy adott típusú akkumu-
látorhoz használható töltő más akkumuláto-
rokkal való használata tüzet okozhat.
78 MAGYAR
TD00000110
10,8 V - max. 12 V, egyenáram
BL1016 / BL1021B / BL1041B
88 mm x 61 mm x 33 mm
0,09 kg
Használat előtt gondos-
A készüléket kizárólag a

Advertisement

Table of Contents
loading

Related Manuals for Makita TD00000111

This manual is also suitable for:

Td00000110

Table of Contents