Download Table of Contents Print this page

Makita TD00000111 Instruction Manual page 60

Battery holder

Advertisement

Table of Contents
USB-laitteiden liitäntä
HUOMIO:
Liitä ainoastaan USB-
virransyöttöliitännän kanssa yhteensopivia
laitteita. Muussa tapauksessa voi seurauksena olla
akkupidikkeen käyttöhäiriöitä.
HUOMAUTUS:
Ennen USB-laitteen liittämistä
akkupidikkeeseen (akulla), varmuuskopioi aina
USB-laitteessa olevat tiedot. Muussa tapauksessa
voi seurauksena olla tietojesi häviäminen.
HUOMAUTUS:
Akkupidike ei ehkä syötä virtaa
kaikille USB-laitteille.
HUOMAUTUS:
Irrota USB-johto ja peitä liitäntä
suojalla, kun liitäntä ei ole käytössä tai lataus on
päättynyt.
Akkupidikettä (ja akkupakettia) voi käyttää USB-
laitteiden ulkoisena virtalähteenä.
Avaa suoja ja liitä USB-kaapeli (ei toimiteta mukana)
akkupidikkeen USB-liitäntään. Liitä kaapelin toinen pää
laitteeseen. Aloita lataaminen pitämällä virtapainiketta
painettuna, kunnes tehotason merkkivalot syttyvät.
Lopeta lataaminen pitämällä virtapainiketta painettuna,
kunnes tehotason merkkivalot sammuvat.
► Kuva5: 1. Suoja 2. USB-liitäntä
HUOMAA: Todellinen antovirta vaihtelee kytketyn
USB-laitteen mukaan.
HUOMAA: Akkuvirtaa kulutetaan, kun virtapainike on
päällä. Kytke tuote aina pois päältä käytön loputtua.
HUOMAA: Jos lataat useita USB-laitteita peräkkäin,
odota noin 10 sekuntia kunkin latauksen päätyttyä
ennen kuin alat ladata seuraavaa laitetta.
KUNNOSSAPITO
HUOMAUTUS:
Älä koskaan käytä bensiiniä,
ohenteita, alkoholia tai tms. aineita. Muutoin seu-
rauksena voi olla värjäytymiä, muodon vääristy-
miä tai halkeamia.
HUOMAUTUS:
Älä pese akkupidikettä vedellä.
Puhdista kotelo pyyhkimällä lika, pöly, öljy, rasva
jne. pois puhtaalla ja kuivalla tai saippuaveteen
kostetulla ja kuivaksi väännetyllä liinalla.
Säilytä laitetta paikassa, jossa se ei altistu äärim-
mäiselle kuumuudelle, kylmyydelle tai kosteudelle.
Tuotteen TURVALLISUUDEN ja LUOTETTAVUUDEN
takaamiseksi korjaukset, muut huoltotyöt ja säädöt
on teetettävä Makitan valtuutetussa huoltopisteessä
Makitan varaosia käyttäen.
60 SUOMI

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Td00000110

Table of Contents