Popis Dílů; Popis Funkcí - Makita TD00000111 Instruction Manual

Battery holder
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Tipy k zajištění maximální život-
nosti akumulátoru
1.
Akumulátor nabijte dříve, než dojde k jeho
úplnému vybití. Pokud si povšimnete sníže-
ného výkonu nářadí, vždy jej zastavte a dobijte
akumulátor.
2.
Nikdy nenabíjejte úplně nabitý akumulátor.
Přebíjení zkracuje životnost akumulátoru.
3.
Akumulátor dobíjejte při pokojové teplotě od
10 °C do 40 °C (50 °F až 104 °F). Před nabíjením
nechejte horký akumulátor zchladnout.
4.
Když není akumulátor používán, vyjměte ho
z nářadí či nabíječky.
Pokud se akumulátor delší dobu nepoužívá
5.
(déle než šest měsíců), je nutno jej dobít.
POPIS DÍLŮ
Tento držák lze používat pro následující bundu/vestu
s ventilátorem a vyhřívanou bundu/vestu/přikrývku od
společnosti Makita.
► Obr.1
Skupina
A
Bunda /vesta s ventilátorem:
DFV210, DFJ206, DFJ207, DFJ210, DFJ211,
DFJ212, DFJ213, DFJ214, DFJ216, DFJ304,
DFJ305, DFJ310, DFJ311, DFJ405, DFJ407,
DFJ410, DFJ411, DFJ416
Vyhřívaná bunda / vesta / přikrývka:
CV102D, DCV202, CJ105D, CJ106D, DCJ205,
DCJ206, CB100D, DCB200
B
Bunda /vesta s ventilátorem:
DFJ212A, DFJ213A, DFJ214A, DFJ216A,
DFJ312A, DFJ416A, DFV210A, DFV214A
1.
Indikátor úrovně výkonu
Při používání bundy či vesty s ventilátorem se zobra-
zuje úroveň jejich výkonu.
POZNÁMKA: Jestliže používáte bundy či vesty
s ventilátorem ze skupiny A uvedené výše, indikátor
úrovně výkonu 4 se nerozsvítí, protože jejich jednotky
ventilátorů mají jen 3 úrovně.
POZNÁMKA: Jestliže používáte vyhřívanou bundu/
vestu/přikrývku, rozsvítí se jen indikátor úrovně
výkonu 4.
2.
Tlačítko napájení
Zapnutí provedete vložením akumulátoru a poté stisk-
nutím a podržením tlačítka napájení, dokud se neroz-
svítí indikátor úrovně výkonu.
Změnu úrovně výkonu bundy/vesty s ventilátorem
provedete krátkým stisknutím tlačítka napájení, když je
napájení již zapnuté.
Vypnutí provedete stisknutím a podržením tlačítka
napájení, dokud indikátor úrovně výkonu nezhasne.
POZNÁMKA: Chcete-li změnit množství tepla, které
vydává vyhřívaná bunda/vesta/přikrývka, stiskněte
tlačítko na vyhřívané bundě/vestě/přikrývce, když je
tato zapnutá.
Model
3.
Elektrická zásuvka
Připojte kabel z bundy/vesty/přikrývky nebo kabel
adaptéru.
4.
Kabel adaptéru pro bundu/vestu s ventilátorem
(volitelné příslušenství)
Kabel adaptéru používejte jen tehdy, když používáte
produkty ze skupiny A výše.
5.
Kabel adaptéru pro vyhřívanou bundu/vestu/
přikrývku (volitelné příslušenství)
Kabel adaptéru používejte jen tehdy, když používáte
produkty ze skupiny A výše.
6.
Napájecí kabel pro bundu/vestu/přikrývku
V případě produktů ze skupiny A výše připojte vhodný
kabel adaptéru k bundě/vestě s ventilátorem nebo
vyhřívané bundě/vestě/přikrývce.
V případě produktů ze skupiny B výše připojte k elek-
trické zásuvce na držáku akumulátorů.
POZNÁMKA: Tvar a umístění zásuvky se liší v závis-
losti na vaší konkrétní bundě/vestě/přikrývce.
7.
Akumulátor (volitelné příslušenství)
Akumulátor zasunujte do držáku nadoraz, až zacvakne
na místo.
POPIS FUNKCÍ
Nasazení a sejmutí akumulátoru
UPOZORNĚNÍ:
akumulátoru pevně držte držák akumulátoru
i akumulátor. V opačném případě vám může držák
akumulátoru nebo akumulátor vyklouznout z rukou
a mohlo by dojít k jejich poškození či ke zranění.
UPOZORNĚNÍ:
zařízení vždy vypněte.
► Obr.2: 1. Červený indikátor 2. Tlačítko
3. Akumulátor 4. Držák akumulátorů
Při nasazování akumulátoru vyrovnejte jazýček na
bloku akumulátoru s drážkou v krytu a zasuňte aku-
mulátor na místo. Akumulátor zasunujte nadoraz, až
zacvakne na místo. Není-li tlačítko zcela zajištěno,
uvidíte na jeho horní straně červený indikátor.
Pokud chcete akumulátor z držáku vyjmout, vysuňte
jej se současným stisknutím tlačítka na přední straně
akumulátoru.
UPOZORNĚNÍ:
zcela tak, aby nebyl červený indikátor vidět. Jinak
by mohl akumulátor z držáku vypadnout a způsobit
zranění obsluze či přihlížejícím osobám.
UPOZORNĚNÍ:
násilím. Nelze-li akumulátor zasunout snadno,
nevkládáte jej správně.
88 ČESKY
Při nasazování či snímání
Před sejmutím akumulátoru
Akumulátor zasunujte vždy
Akumulátor nenasazujte

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita TD00000111

This manual is also suitable for:

Td00000110

Table of Contents