Teknik Özellikler; Güvenli̇k Uyarilari - Makita TD00000111 Instruction Manual

Battery holder
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
TÜRKÇE (Orijinal talimatlar)
TEKNİK ÖZELLİKLER
Model
Anma gerilimi
Batarya kartuşu
USB güç besleme
bağlantı noktası
Ebat (U x G x Y)
Net ağırlık
Yukarıda listelenen batarya kartuşlarının bazıları yaşadığınız bölgeye bağlı olarak mevcut olmayabilir.
UYARI:
Sadece yukarıda listelenen batarya kartuşlarını kullanın. Başka batarya kartuşlarının kullanılması
yaralanma ve/veya yangına neden olabilir.
Semboller
Ürün için aşağıdaki simgelerden bazıları kullanılır.
Kullanmadan önce anlamlarını anladığınızdan emin
olun.
El kitabını okuyun.
Sadece AB ülkeleri için
Ni-MH
Ekipmanda tehlikeli bileşenler bulundu-
Li-ion
ğundan dolayı atık elektrikli ve elektronik
ekipmanlar, aküler ve bataryalar çevre ve
insan sağlığı üzerinde olumsuz etkiye yol
açabilir.
Elektrikli ve elektronik cihazları veya batar-
yaları evsel atıklarla birlikte atmayın!
Atık elektrikli ve elektronik ekipmanlar ile
akümülatörler ve bataryalar hakkındaki
Avrupa Direktifi ve söz konusu direktifin
ulusal yasalara uyarlanması gereğince
atık elektrikli ekipmanlar, bataryalar ve
akümülatörler ayrı olarak depolanmalı ve
çevre koruma hakkındaki mevzuata uygun
olarak faaliyet gösteren ayrı bir kentsel atık
toplama noktasına teslim edilmelidir.
Bu husus, ekipmanın üzerine yerleştirilmiş
üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli
çöp kovası simgesi ile belirtilmiştir.
GÜVENLİK UYARILARI
UYARI:
Kullanmadan önce, bu cihazla kulla-
nılacak Makita ürününüzün kullanma kılavuzunu
mutlaka okuyun.
UYARI:
Bu cihazı sadece Makita tarafından
belirtilen ürünlerle kullanın. Cihazın uyumsuz
ürünlerle kullanılması; yangın, aşırı ısınma, pat-
lama ya da elektrolit sızıntısına neden olabilir.
TD00000111
LXT batarya kartuşu için batarya yuvası
D.C. 14,4 V
D.C. 18 V
BL1415N / BL1430B / BL1440 / BL1460B
BL1815N / BL1820B / BL1830 / BL1830B /
BL1840B / BL1850B / BL1860B
100 mm x 78 mm x 39 mm
0,14 kg
CXT batarya kartuşu için batarya yuvası
D.C. 5 V, 2,4 A, Tip A
Elektrik güvenliği
1.
Kablo ve bataryaya ıslak veya yağlı ellerle
dokunmayın.
2.
Hasarlı USB kablosu kullanmayın.
3.
Kabloyu amacı dışında kullanmayın. Taşımak,
çekmek veya prizden çıkarmak için kabloyu
kullanmayın. Kabloyu ısı, yağ ve keskin uçlar-
dan uzak tutun.
Batarya gücü sağlanırken hiçbir kabloyu ayrık
4.
bırakmayın. Küçük çocuklar üzerinden akım
geçen fişi ağızlarına sokarak yaralanmaya neden
olabilirler.
5.
USB güç besleme bağlantı noktasına çivi, tel
veya başka nesneler sokmayın. Aksi takdirde
kısa devreye neden olarak duman veya yangına
yol açabilir.
6.
Güç kaynağını USB bağlantı noktasına bağ-
lamayın. USB bağlantı noktası sadece düşük
gerilimli cihazları şarj etmek için tasarlanmış-
tır. Düşük gerilimli cihazı şarj etmezken mut-
laka kapağı USB bağlantı noktasına takın. Aksi
takdirde yangın tehlikesi vardır.
7.
Sadece üretici tarafından belirtilen şarj aleti
ile şarj edin. Bir batarya tipine uygun bir şarj
aletini başka tipte bir bataryayı şarj etmek için
kullanıldığında yangın riski yaratabilir.
8.
Cihazları sadece özel olarak belirtilen batarya
kutuları ile kullanın. Başka batarya kutula-
rının kullanılması yaralanma ve yangın riski
oluşturabilir.
9.
Batarya kutusu kullanılmadığında; iki terminal
arasında bağlantı kurulmasına sebep olabile-
cek ataç, bozuk para, anahtar, çivi, vida gibi
metal nesnelerden ya da küçük metal objeler-
den uzak tutun. Batarya terminallerine kısa devre
yaptırmak yanıklara ya da yangına yol açabilir.
45 TÜRKÇE
TD00000110
D.C. 10,8 V - 12 V maks
BL1016 / BL1021B / BL1041B
88 mm x 61 mm x 33 mm
0,09 kg

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita TD00000111

This manual is also suitable for:

Td00000110

Table of Contents