Beskrivning Av Delar - Makita TD00000111 Instruction Manual

Battery holder
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Tips för att uppnå batteriets max-
imala livslängd
1.
Ladda batterikassetten innan den är helt
urladdad. Stanna alltid maskinen och ladda
batterikassetten när du märker att maskinen
blir svagare.
2.
Ladda aldrig en fulladdad batterikassett.
Överladdning förkortar batteriets livslängd.
3.
Ladda batterikassetten vid en rumstemperatur
på 10 °C - 40 °C. Låt en varm batterikassett
svalna innan den laddas.
4.
När batterikassetten inte används ska den tas
bort från verktyget eller laddaren.
Ladda batterikassetten om du inte har använt
5.
den på länge (mer än sex månader).

BESKRIVNING AV DELAR

Denna hållare kan användas för att hänga upp fläkt-
jacka/fläktväst och uppvärmd jacka/väst/filt från Makita.
► Fig.1
Grupp
A
Fläktjacka/fläktväst:
DFV210, DFJ206, DFJ207, DFJ210, DFJ211,
DFJ212, DFJ213, DFJ214, DFJ216, DFJ304,
DFJ305, DFJ310, DFJ311, DFJ405, DFJ407,
DFJ410, DFJ411, DFJ416
Uppvärmd jacka/väst/filt:
CV102D, DCV202, CJ105D, CJ106D, DCJ205,
DCJ206, CB100D, DCB200
Fläktjacka/fläktväst:
B
DFJ212A, DFJ213A, DFJ214A, DFJ216A,
DFJ312A, DFJ416A, DFV210A, DFV214A
1.
Indikator för effektnivå
När en fläktjacka/fläktväst används visas effektnivån.
OBS: Om du använder fläktjackorna/fläktvästarna
i grupp A som anges ovan, tänds inte effektni-
våindikator 4 eftersom deras fläktenheter har en
3-stegskontroll.
OBS: Om du använder den uppvärmda jackan/väs-
ten/filten tänds bara effektnivåindikator 4.
2.
Strömbrytare
Sätt på genom att sätta in batterikassetten och sedan
trycka och hålla in strömbrytaren tills effektnivåindika-
torn tänds.
För att ändra effektnivån på fläktjackan/fläktvästen
trycker du kort på strömbrytaren när strömmen är på.
För att stänga av trycker du och håller in strömbrytaren
tills effektnivåindikatorn stängs av.
OBS: Ändra värmen på den uppvärmda jackan/
västen/filten genom att trycka på knappen på den när
strömmen är på.
3.
Eluttag
Anslut kabeln från jackan/västen/filten eller
adapterkabeln.
Modell
4.
Adapterkabel för fläktjacka/fläktväst (valfritt
tillbehör)
Använd adapterkabeln när du använder produkter i
grupp A som anges ovan.
5.
Adapterkabel för uppvärmd jacka/väst/filt
(valfritt tillbehör)
Använd adapterkabeln när du använder produkter i
grupp A som anges ovan.
6.
Strömsladd för jackan/västen/filten
För produkterna i grupp A som förtecknas ovan ansluter
du lämplig adapterkabel för fläktjackan/fläktvästen eller
den uppvärmda jackan/västen/filten.
För produkterna i grupp B som förtecknas ovan ansluter
du till batterihållarens eluttag.
OBS: Uttagets form och placering varierar beroende
på jackan/västen/filten.
7.
Batterikassett (valfritt tillbehör)
För in batterikassetten hela vägen in i hållaren tills den
låses fast med ett litet klick.
FUNKTIONSBESKRIVNING
Montering eller demontering av
batterikassetten
FÖRSIKTIGT:
och batterikassetten när du monterar eller tar bort
batterikassetten. I annat fall kan det leda till att de
glider ur dina händer och orsakar skada på batterihål-
laren och batterikassetten och/eller personskada.
FÖRSIKTIGT:
du tar bort batterikassetten.
► Fig.2: 1. Röd indikator 2. Knapp 3. Batterikassett
4. Batterihållare
Sätt i batterikassetten genom att rikta in tungan på
batterikassetten mot spåret i höljet och skjut den på
plats. Sätt i batterikassetten ordentligt tills den låser fast
med ett litet klick. Om du kan se den röda indikatorn på
knappens ovansida är den inte låst ordentligt.
Ta bort batterikassetten genom att trycka ner knap-
pen på kassettens framsida samtidigt som du drar ut
batterikassetten.
FÖRSIKTIGT:
helt tills den röda indikatorn inte längre syns. I
annat fall kan batterikassetten oväntat falla ur batteri-
hållaren och skada dig eller någon annan.
FÖRSIKTIGT:
med våld. Om batterikassetten inte lätt glider på plats
är den felaktigt insatt.
51 SVENSKA
Håll stadigt i batterihållaren
Stäng alltid av enheten innan
Sätt alltid i batterikassetten
Installera inte batterikassetten

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita TD00000111

This manual is also suitable for:

Td00000110

Table of Contents