Opis Dijelova - Makita TD00000111 Instruction Manual

Battery holder
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Savjeti za održavanje najduljeg
vijeka trajanja baterije
1.
Napunite bateriju prije nego što se potpuno
isprazni. Uvijek zaustavite alat i napunite bate-
riju kad primijetite da alat slabije radi.
2.
Nikad ne punite već do kraja napunjenu bate-
riju. Pretjerano punjenje skraćuje radni vijek
baterije.
3.
Bateriju punite na sobnoj temperaturi između
10 °C i 40 °C. Vruću bateriju prije punjenja
ostavite da se ohladi.
4.
Kada ne upotrebljavate baterijski uložak, uklo-
nite ga iz alata ili punjača.
Napunite bateriju ako je ne mislite koristiti
5.
duže vrijeme (duže od 6 mjeseci).

OPIS DIJELOVA

Ovaj držač može se upotrebljavati za sljedeću venti-
liranu jaknu/prsluk i grijanu jaknu/prsluk/deku tvrtke
Makita.
► Sl.1
Skupina
A
Ventilirana jakna / prsluk:
DFV210, DFJ206, DFJ207, DFJ210, DFJ211,
DFJ212, DFJ213, DFJ214, DFJ216, DFJ304,
DFJ305, DFJ310, DFJ311, DFJ405, DFJ407,
DFJ410, DFJ411, DFJ416
Grijana jakna / prsluk / deka:
CV102D, DCV202, CJ105D, CJ106D, DCJ205,
DCJ206, CB100D, DCB200
B
Ventilirana jakna / prsluk:
DFJ212A, DFJ213A, DFJ214A, DFJ216A,
DFJ312A, DFJ416A, DFV210A, DFV214A
1.
Indikator razine snage
Pri upotrebi ventilirane jakne/prsluka prikazuje se razina
snage.
NAPOMENA: Ako upotrebljavate ventilirane jakne/
prsluke prethodno navedene skupine A, indikator
razine snage 4 neće svijetliti jer jedinice ventilatora
imaju 3-stupanjski regulator.
NAPOMENA: Ako upotrebljavate grijanu jaknu/
prsluk/deku, zasvijetlit će samo indikator razine
snage 4.
2.
Gumb za uključivanje
Za uključivanje umetnite baterijski uložak te pritisnite i
držite gumb za uključivanje dok ne zasvijetli indikator
razine snage.
Razinu snage ventilirane jakne/prsluka promijenite
tako da nakratko pritisnite gumb za uključivanje kad se
uključi napajanje.
Isključite tako da pritisnete i držite gumb za uključivanje
dok se indikator razine snage ne isključi.
NAPOMENA: Stupanj topline grijane jakne/prsluka/
deke promijenite tako da pritisnete gumb na grijanoj
jakni/prsluku/deki dok je uključena u napajanje.
3.
Strujna utičnica
Priključite kabel jakne/prsluka/deke ili kabel adaptera.
Model
105 HRVATSKI
4.
Kabel adaptera za ventiliranu jaknu/prsluk
(dodatni pribor)
Kabel adaptera upotrijebite prilikom upotrebe proizvoda
iz prethodno navedene skupine A.
5.
Kabel adaptera za grijanu jaknu/prsluk/deku
(dodatni pribor)
Kabel adaptera upotrijebite prilikom upotrebe proizvoda
iz prethodno navedene skupine A.
6.
Kabel za napajanje jakne/prsluka/deke
Za proizvode iz navedene skupine A priključite odgo-
varajući kabel adaptera za ventiliranu jaknu/prsluk ili
grijanu jaknu/prsluk/deku.
Za proizvode iz navedene skupine B priključite na utič-
nicu držača baterije.
NAPOMENA: Oblik i položaj utičnice može se razli-
kovati ovisno o jakni/prsluku/deki.
7.
Baterijski uložak (dodatni pribor)
Umetnite baterijski uložak u držač sasvim do kraja dok
ne sjedne na mjesto uz maleni škljocaj.
FUNKCIONALNI OPIS
Umetanje ili uklanjanje baterijskog
uloška
OPREZ:
Čvrsto držite držač baterije i baterij-
ski uložak pri umetanju ili uklanjanju baterijskog
uloška. Ako držač baterije i baterijski uložak ne držite
čvrsto, mogli bi vam iskliznuti iz ruku te oštetiti držač
baterije i baterijski uložak ili prouzročiti ozljede.
OPREZ:
Uređaj uvijek isključite prije uklanja-
nja baterijskog uloška.
► Sl.2: 1. Crveni indikator 2. Gumb 3. Baterija
4. Držač baterije
Za umetanje baterijskog uloška poravnajte jezičac na
baterijskom ulošku s utorom na kućištu i gurnite ga na
mjesto. Umetnite baterijski uložak skroz do kraja dok
ne sjedne na mjesto uz maleni klik. Ako možete vidjeti
crveni indikator na gornjoj strani gumba, baterija nije do
kraja sjela na svoje mjesto.
Za uklanjanje baterijski uložak gurnite van iz držača
pritiskom na gumb s prednje strane uloška.
OPREZ:
Baterijski uložak uvijek umetnite do
kraja, tako da se ne može vidjeti crveni indikator.
U protivnom baterijski uložak može slučajno ispasti iz
držača, što može dovesti do ozljeđivanja vas ili osobe
koja se nalazi u blizini.
OPREZ:
Nemojte prisilno umetati baterijski
uložak. Ako baterijski uložak ne klizne lagano, znači
da nije pravilno umetnut.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita TD00000111

This manual is also suitable for:

Td00000110

Table of Contents