Download Table of Contents Print this page

Makita TD00000111 Instruction Manual page 152

Battery holder
Hide thumbs Also See for TD00000111:

Advertisement

Table of Contents
11.
Không sử dụng pin hoặc thiết bị cần sử dụng
với pin nếu chúng bị hư hỏng hoặc bị sửa đổi.
Pin hoặc thiết bị bị hư hỏng hoặc bị sửa đổi có thể
hành động theo cách không thể đoán trước dẫn
đến cháy, nổ hoặc nguy cơ chấn thương.
12. Không để bộ pin tiếp xúc với lửa hoặc nhiệt
độ quá cao. Tiếp xúc với lửa hoặc nhiệt độ trên
130 °C có thể gây ra cháy nổ.
13. Làm theo tất cả hướng dẫn sạc pin và không
được sạc bộ pin vượt giới hạn nhiệt độ quy
định trong hướng dẫn. Sạc pin không đúng hoặc
ở nhiệt độ vượt giới hạn nhiệt độ có thể gây hư
hỏng cho pin và làm tăng nguy cơ cháy.
14. Hãy để nhân viên sửa chữa đủ trình độ thực
hiện việc bảo trì và chỉ sử dụng các bộ phận
thay thế đồng nhất. Việc này sẽ đảm bảo duy trì
được độ an toàn của sản phẩm.
15. Không sửa đổi hoặc cố sửa chữa thiết bị hay
bộ pin ngoại trừ trường hợp được thể hiện
trong hướng dẫn sử dụng và bảo quản.
Hướng dẫn quan trọng về an toàn
dành cho hộp pin
Trước khi sử dụng hộp pin, hãy đọc kỹ tất cả
1.
các hướng dẫn và dấu hiệu cảnh báo trên (1)
bộ sạc pin, (2) pin và (3) sản phẩm sử dụng
pin.
2.
Không tháo rời hoặc làm thay đổi hộp pin. Việc
này có thể dẫn đến hỏa hoạn, quá nhiệt hoặc nổ.
3.
Nếu thời gian vận hành ngắn hơn quá mức,
hãy ngừng vận hành ngay lập tức. Ðiều này có
thể dẫn đến rủi ro quá nhiệt, có thể gây bỏng
và thậm chí là nổ.
4.
Nếu chất điện phân rơi vào mắt, hãy rửa sạch
bằng nước sạch và đến cơ sở y tế ngay lập
tức. Chất này có thể khiến bạn giảm thị lực.
Không để hộp pin ở tình trạng đoản mạch:
5.
(1)
Không chạm vào cực pin bằng vật liệu
dẫn điện.
Tránh cất giữ hộp pin trong hộp có các
(2)
vật kim loại khác như đinh, tiền xu, v.v...
Không được để hộp pin tiếp xúc với
(3)
nước hoặc mưa.
Ðoản mạch pin có thể gây ra dòng điện lớn,
quá nhiệt, có thể gây bỏng và thậm chí là hỏng
hóc.
Không cất giữ cũng như sử dụng dụng cụ và
6.
hộp pin ở nơi nhiệt độ có thể lên tới hoặc vượt
quá 50 °C (122 °F).
7.
Không đốt hộp pin ngay cả khi hộp pin đã bị
hư hại nặng hoặc hư hỏng hoàn toàn. Hộp pin
có thể nổ khi tiếp xúc với lửa.
8.
Không đóng đinh, cắt, nghiền nát, ném, làm
rơi hộp pin hoặc va vật cứng vào hộp pin. Làm
như thế có thể dẫn đến hỏa hoạn, quá nhiệt hoặc
nổ.
9.
Không sử dụng pin đã hỏng.
10. Pin nén lithium-ion là đối tượng có yêu cầu bắt
buộc theo Luật Hàng hoá Nguy hiểm.
Đối với vận tải thương mại, ví dụ như vận tải do
bên thứ ba, đại lý giao nhận, thì yêu cầu đặc biệt
về đóng gói và nhãn ghi phải được giám sát.
Để chuẩn bị cho mặt hàng cần vận chuyển, cần
phải tham khảo ý kiến chuyên gia về vật liệu nguy
hiểm. Nếu được, vui lòng tuân thủ các quy định
quốc gia chi tiết hơn.
Buộc hoặc niêm phong các tiếp điểm mở và đóng
gói pin theo cách đó để nó không thể di chuyển
trong bao bì.
11.
Khi vứt bỏ hộp pin, hãy tháo chúng khỏi dụng
cụ và thải bỏ ở nơi an toàn. Phải tuân thủ theo
các quy định của địa phương liên quan đến
việc thải bỏ pin.
12. Chỉ sử dụng pin cho các sản phẩm Makita chỉ
định. Lắp pin vào sản phẩm không thích hợp có
thể gây ra hoả hoạn, quá nhiệt, nổ, hoặc rò chất
điện phân.
13. Nếu dụng cụ không được sử dụng trong một
thời gian dài, cần phải tháo pin ra khỏi dụng
cụ.
14. Trong và sau khi sử dụng, hộp pin có thể bị
nóng, có thể gây bỏng hoặc bỏng ở nhiệt độ
thấp. Chú ý xử lý hộp pin nóng.
15. Không chạm vào điện cực của dụng cụ ngay
sau khi sử dụng vì điện cực đủ nóng để gây
bỏng.
16. Không để vụn bào, bụi hoặc đất bám vào các
điện cực, lỗ và rãnh của hộp pin. Việc này có
thể dẫn đến hiệu suất kém hoặc hỏng hóc dụng cụ
hay hộp pin.
17. Trừ khi dụng cụ hỗ trợ sử dụng gần đường
dây điện cao thế, không sử dụng hộp pin gần
đường dây điện cao thế. Việc này có thể dẫn
đến trục trặc hoặc hỏng hóc dụng cụ hay hộp pin.
18. Giữ pin tránh xa trẻ em.
LƯU GIỮ CÁC HƯỚNG DẪN
NÀY.
THẬN TRỌNG:
hãng. Việc sử dụng pin không chính hãng Makita,
hoặc pin đã được sửa đổi, có thể dẫn đến nổ pin gây
ra cháy, thương tích và thiệt hại cá nhân. Nó cũng sẽ
làm mất hiệu lực bảo hành của Makita dành cho dụng
cụ của Makita và bộ sạc.
Mẹo duy trì tuổi thọ tối đa cho
pin
1.
Sạc hộp pin trước khi pin bị xả điện hoàn toàn.
Luôn dừng việc vận hành dụng cụ và sạc pin
khi bạn nhận thấy công suất dụng cụ bị giảm.
2.
Không được phép sạc lại một hộp pin đã được
sạc đầy. Sạc quá mức sẽ làm giảm tuổi thọ của
pin.
3.
Sạc pin ở nhiệt độ phòng 10°C - 40°C. Ðể cho
hộp pin nóng nguội lại dần trước khi sạc pin.
4.
Khi không sử dụng hộp pin, hãy tháo hộp pin
ra khỏi dụng cụ hoặc bộ sạc.
5.
Sạc pin sáu tháng một lần nếu bạn không sử
dụng dụng cụ trong một thời gian dài (hơn sáu
tháng).
152 TIẾNG VIỆT
Chỉ sử dụng pin Makita chính

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Td00000110

Table of Contents