Download Table of Contents Print this page

Technische Gegevens - Makita TD00000111 Instruction Manual

Battery holder

Advertisement

Table of Contents
NEDERLANDS (Originele instructies)

TECHNISCHE GEGEVENS

Model
Nominale spanning
Accu
USB-voedingspoort
Afmetingen (l x b x h)
Nettogewicht
Sommige van de hierboven vermelde accu's zijn mogelijk niet leverbaar afhankelijk van waar u woont.
WAARSCHUWING:
andere accu kan leiden tot letsel en/of brand.
Symbolen
Hieronder staan de symbolen die voor dit gereedschap
worden gebruikt. Zorg ervoor dat u weet wat ze beteke-
nen alvorens het gereedschap te gebruiken.
Lees de gebruiksaanwijzing.
Alleen voor EU-landen
Ni-MH
Als gevolg van de aanwezigheid van
Li-ion
schadelijke componenten in het apparaat,
kunnen oude elektrische en elektronische
apparaten, accu's en batterijen negatieve
gevolgen hebben voor het milieu en de
gezondheid van mensen.
Gooi elektrische en elektronische appara-
ten en accu's niet met het huisvuil weg!
In overeenstemming met de Europese
richtlijn inzake oude elektrische en elek-
tronische apparaten en inzake accu's en
batterijen en oude accu's en batterijen,
alsmede de toepassing daarvan binnen
de nationale wetgeving, dienen oude
elektrische apparaten, accu's en batterijen
gescheiden te worden opgeslagen en te
worden ingeleverd bij een apart inzame-
lingspunt voor huishoudelijk afval dat de
milieubeschermingsvoorschriften in acht
neemt.
Dit wordt op het apparaat aangegeven
door het symbool van een doorgekruiste
afvalcontainer.
TD00000111
Accuhouder voor LXT-accu
D.C. 14,4 V
D.C. 18 V
BL1415N / BL1430B / BL1440 / BL1460B
BL1815N / BL1820B / BL1830 / BL1830B /
BL1840B / BL1850B / BL1860B
100 mm x 78 mm x 39 mm
0,14 kg
Gebruik uitsluitend de accu's die hierboven worden genoemd. Gebruik van enige
D.C. 5 V, 2,4 A, Type A
VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN
WAARSCHUWING:
gebruiksaanwijzing van uw Makita-product dat
met dit apparaat wordt gebruikt.
WAARSCHUWING:
uitsluitend met de apparaten die door Makita zijn
aanbevolen. Als het apparaat wordt gebruikt met
niet-compatibele gereedschappen, kan dat leiden
tot brand, buitensporige warmteontwikkeling, een
explosie of lekkage van elektrolyt.
Elektrische veiligheid
1.
Raak het snoer en de accu niet aan met natte
of vette handen.
Gebruik nooit een beschadigde USB-kabel.
2.
3.
Behandel het snoer voorzichtig. Gebruik het
snoer niet om iets eraan te dragen, eraan te
trekken, of de stekker ermee los te koppelen.
Houd het snoer uit de buurt van hitte, olie en
scherpe randen.
Laat geen enkel snoer losgekoppeld terwijl
4.
accuvoeding wordt geleverd. Kleine kinderen
kunnen de stroomvoerende stekker in hun mond
stoppen en letsel oplopen.
Steek geen spijkers, draden of andere voor-
5.
werpen in de USB-voedingspoort. Als u dit doet,
kan kortsluiting worden veroorzaakt, waardoor
rook en vuur kan ontstaan.
6.
Sluit de voedingsbron niet aan op de USB-
poort. De USB-poort is uitsluitend bedoeld
voor het opladen van laagspanningsappara-
ten. Plaats altijd de afdekking over de USB-
poort wanneer geen laagspanningsapparaat
wordt opgeladen. Anders bestaat de kans op
brand.
24 NEDERLANDS
TD00000110
Accuhouder voor CXT-accu
D.C. 10,8 V tot max. 12 V
BL1016 / BL1021B / BL1041B
88 mm x 61 mm x 33 mm
0,09 kg
Lees vóór gebruik de
Gebruik dit apparaat

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Td00000110

Table of Contents