Download Table of Contents Print this page

Техникалық Сипаттамалары - Makita TD00000111 Instruction Manual

Battery holder

Advertisement

Table of Contents
ҚАЗАҚША (Түпнұсқа нұсқаулар)
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ
Үлгісi
Номиналды кернеу
Аккумулятор картриджі
USB құрылғысын
енгізетін порт
Өлшемдері (Ұ x Е x Б)
Таза салмағы
Жоғарыда берілген аккумулятор картридждерінің кейбірі сіздің тұрып жатқан жеріңізге байланысты
қолжетімсіз болуы мүмкін.
ЕСКЕРТУ:
Тек жоғарыда аталған аккумулятор картридждерін ғана пайдаланыңыз. Аккумулятор
картридждерінің басқа түрлерін пайдалансаңыз, жарақат алуыңыз және/немесе өрт шығуы мүмкін.
Белгілер
Өнім үшін келесі белгілердің кейбіреуі
пайдаланылады. Пайдалану алдында олардың
мағынасын түсініп алыңыз.
Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты оқып
шығыңыз.
Тек ЕО елдеріне арналған
Ni-MH
Жабдықта қауіпті құрамдастардың
Li-ion
болуына байланысты, электрлік
және электрондық жабдықтардың,
аккумуляторлар мен батареялардың
қалдықтары қоршаған ортаға және адам
денсаулығына кері әсерін тигізуі мүмкін.
Электрлік және электрондық
құрылғыларды немесе батареяларды
тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға
болмайды!
Электрлік және электрондық
жабдықтардың қалдықтары және
аккумуляторлар мен батареялар және
аккумуляторлар мен батареялардың
қалдықтары, сондай-ақ олардың ұлттық
заңнамаға бейімделуі туралы Еуропалық
директиваға сәйкес, электрлік
жабдықтардың, батареялардың және
аккумуляторлардың қалдықтары бөлек
жиналуы және қоршаған ортаны қорғау
ережелеріне сәйкес жұмыс істейтін
тұрмыстық қалдықтарды жинау пунктіне
жеткізілуі керек.
Бұл жабдыққа орналастырылған айқас
сызықпен сызылған дөңгелекті қоқыс
жәшігінің белгісі арқылы көрсетіледі.
TD00000111
LXT аккумулятор картриджінің аккумулятор
ұстағышы
14,4 В ТТ
18 В ТТ
BL1415N / BL1430B / BL1440 / BL1460B
BL1815N / BL1820B / BL1830 / BL1830B /
BL1840B / BL1850B / BL1860B
100 мм x 78 мм x 39 мм
0,14 кг
CXT аккумулятор картриджінің аккумулятор
5 В ТТ, 2,4 A, A түрі
ҚАУІПСІЗДІК БОЙЫНША
ЕСКЕРТУЛЕР
ЕСКЕРТУ:
жабдықпен бірге қолданылатын Makita өнімінің
нұсқаулығын оқып шығыңыз.
ЕСКЕРТУ:
компаниясы көрсеткен өнімдермен бірге
пайдаланыңыз. Жабдықты үйлеспейтін
өнімдермен пайдалану өртке, қызып кетуге,
жарылуға немесе электролиттің ағуына себеп
болуы мүмкін.
Электрлік қауіпсіздік
1.
Сымды және аккумуляторды дымқыл
немесе лас қолыңызбен ұстамаңыз.
2.
Зақымдалған USB кабелін пайдаланбаңыз.
3.
Қуат сымын дұрыс пайдаланыңыз.
Тасымалдау, тарту немесе қуат көзінен
ажырату үшін қуат сымын пайдалануға
болмайды. Қуат сымын ыстық, май және
өткір жиектерге жақындатпаңыз.
4.
Аккумулятор қуаты беріліп жатқан кезде,
ешбір сымды ажыратулы күйде қалдыруға
болмайды. Кішкентай балалар ашаны
ауыздарына салып, жарақат алуы мүмкін.
5.
USB қуат көзі портына шеге, сым немесе
басқа да заттарды салуға болмайды.
Әйтпесе қысқа тұйықталу пайда болып, түтін
немесе өрт туғызуы мүмкін.
Қуат көзін USB портына қосуға
6.
болмайды. USB порты тек төмен кернеулі
құрылғыларды зарядтауға арналған. Төмен
кернеулі құрылғыны зарядтамайтын кезде,
USB портын әрдайым қақпақпен жабыңыз.
Әйтпесе өрт шығу қаупі бар.
130 ҚАЗАҚША
TD00000110
ұстағышы
10,8 В ТТ - 12 В ТТ макс.
BL1016 / BL1021B / BL1041B
88 мм x 61 мм x 33 мм
0,09 кг
Қолданар алдында осы
Жабдықты тек Makita

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Td00000110

Table of Contents