Download Table of Contents Print this page

Makita TD00000111 Instruction Manual page 111

Battery holder

Advertisement

Table of Contents
ОДРЖУВАЊЕ
ЗАБЕЛЕШКА:
За чистење, не користете
нафта, бензин, разредувач, алкохол или
слично. Тие средства ја вадат бојата и може да
предизвикаат деформации или пукнатини.
ЗАБЕЛЕШКА:
Не мијте го држачот за батерии
со вода.
Избришете ги нечистотијата, правот, маслото,
маснотијата итн. на куќиштето со сува крпа или
потопена во сапуница и добро исцедена.
Чувајте го уредот на место на кое нема да биде
екстремно жешко, студено ниту влажно.
За да се одржи БЕЗБЕДНОСТА и СИГУРНОСТА
на производот, поправките, одржувањата или
дотерувањата треба да се вршат во овластени
сервисни или фабрички центри на Makita, секогаш
со резервни делови од Makita.
111 МАКЕДОНСКИ

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Td00000110

Table of Contents