Download Table of Contents Print this page

Makita TD00000111 Instruction Manual page 123

Battery holder

Advertisement

Table of Contents
5.
Кабель адаптера для куртки / жилета / ков-
дри з підігрівом (додаткове приладдя)
У разі використання виробів із групи A, наведених
вище, використовуйте кабель адаптера.
6.
Кабель живлення куртки / жилета / ковдри
Для наведених вище виробів із групи A: під'єд-
найте відповідний кабель адаптера до вентиляці-
йних куртки / жилета чи куртки / жилета / ковдри з
підігрівом.
Для наведених вище виробів із групи B: під'єднайте
до роз'єму живлення в тримачі акумулятора.
ПРИМІТКА: Форма й розташування роз'єму
можуть відрізнятися залежно від моделі куртки /
жилета / ковдри.
7.
Касета з акумулятором (додаткове
приладдя)
Вставляйте касету з акумулятором у тримач, доки
вона не зафіксується з легким клацанням.
ОПИС РОБОТИ
Установлення або знімання касети
з акумулятором
ОБЕРЕЖНО:
Під час установлення або
знімання касети з акумулятором слід міцно
тримати тримач акумулятора та касету з акуму-
лятором. Якщо ви утримуватимете тримач аку-
мулятора та касету з акумулятором недостатньо
міцно, вони можуть вислизнути з рук, що призведе
до пошкодження тримача акумулятора та касети з
акумулятором та/або спричинить травми.
ОБЕРЕЖНО:
Завжди вимикайте пристрій
перед зніманням касети з акумулятором.
► Рис.2: 1. Червоний індикатор 2. Кнопка 3. Касета
з акумулятором 4. Тримач акумулятора
Щоб установити касету з акумулятором, слід сумі-
стити виступ на касеті з акумулятором із пазом у кор-
пусі та вставити касету на місце. Вставляйте касету з
акумулятором до клацання. Якщо на верхній частині
кнопки помітний червоний індикатор, це означає, що
касета з акумулятором зафіксована не до кінця.
Щоб зняти касету з акумулятором, слід витягнути її з
тримача акумулятора, натиснувши на кнопку в пере-
дній частині касети.
ОБЕРЕЖНО:
Завжди вставляйте касету з
акумулятором повністю, поки не зникне чер-
воний індикатор. Інакше касета може випадково
випасти з тримача акумулятора та травмувати вас
або людей, що знаходяться поруч.
ОБЕРЕЖНО:
Не встановлюйте касету з
акумулятором із зусиллям. Якщо касета з акуму-
лятором не вставляється легко, це означає, що її
вставляють неправильно.
Прикріплення тримача
акумулятора
Тримач акумулятора можна повісити на пояс.
Щоб тримач акумулятора раптом не впав, надійно
зафіксуйте його за допомогою ременя та отвору для
ременя.
► Рис.3: 1. Отвір для ременя
Тримач акумулятора має функцію запобігання
падінню. Коли знімаєте тримач акумулятора з пояса,
потягніть тримач акумулятора, одночасно натиска-
ючи кнопку розблокування.
► Рис.4: 1. Кнопка розблокування
Під'єднання USB-пристроїв
ОБЕРЕЖНО:
сумісні з портом живлення USB. Інакше це може
призвести до несправності тримача акумулятора.
УВАГА:
Перш ніж під'єднати USB-пристрій до
тримача акумулятора (з акумулятором), завжди
архівуйте дані на USB-пристрої. Інакше це може
призвести до втрати даних.
УВАГА:
Тримач акумулятора може не пода-
вати напругу на деякі USB-пристрої.
УВАГА:
Після завершення заряджання або
якщо USB-кабель не використовується, від'єд-
найте його й закрийте кришку.
Тримач акумулятора (з касетою з акумулятором)
може бути зовнішнім джерелом живлення для
USB-пристроїв.
Відкрийте кришку й під'єднайте USB-кабель (не
входить у комплект постачання) до порту USB на
тримачі акумулятора. Потім під'єднайте інший кінець
кабелю до пристрою. Для початку заряджання
натисніть і втримуйте кнопку живлення, доки індика-
тор рівня потужності не засвітиться. Для зупинення
заряджання натисніть і втримуйте кнопку живлення,
доки індикатор рівня потужності не згасне.
► Рис.5: 1. Кришка 2. Порт USB
ПРИМІТКА: Фактичний вихідний струм відрізня-
ється залежно від USB-пристрою, який потрібно
під'єднати.
ПРИМІТКА: Заряд акумулятора витрачається,
коли кнопка живлення ввімкнена. Завжди
вимикайте перемикач, коли не використовуєте
пристрій.
ПРИМІТКА: У разі заряджання декількох пристроїв
USB по черзі почекайте близько 10 секунд перед
початком заряджання наступного пристрою.
123 УКРАЇНСЬКА
Під'єднуйте лише пристрої,

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Td00000110

Table of Contents