Opis Delovanja - Makita TD00000111 Instruction Manual

Battery holder
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Nasveti za ohranjanje največje
zmogljivosti akumulatorja
1.
Napolnite baterijski vložek, preden se v celoti
izprazni. Ko opazite, da ima orodje manjšo
moč, vedno ustavite delovanje orodja in napol-
nite baterijski vložek.
2.
Nikoli znova ne polnite popolnoma napol-
njenega baterijskega vložka. Prenapolnjenje
skrajša življenjsko dobo akumulatorja.
3.
Baterijski vložek s sobno temperaturo pol-
nite pri temperaturi okolja od 10 °C do 40 °C.
Počakajte, da se vroč baterijski vložek pred
polnjenjem ohladi.
4.
Ko akumulatorske baterije ne uporabljate, jo
odstranite iz orodja ali polnilnika.
5.
Če baterijskega vložka ne uporabljate dalj časa
(več kot 6 mesecev), ga napolnite.
OPIS DELOV
Ta nosilec se lahko uporablja za naslednji suknjič/bre-
zrokavnik za hlajenje in ogrevan suknjič/brezrokavnik
ali grelno odejo.
► Sl.1
Skupina
A
Suknjič/brezrokavnik za hlajenje:
DFV210, DFJ206, DFJ207, DFJ210, DFJ211,
DFJ212, DFJ213, DFJ214, DFJ216, DFJ304,
DFJ305, DFJ310, DFJ311, DFJ405, DFJ407,
DFJ410, DFJ411, DFJ416
Ogrevan suknjič/brezrokavnik/grelna odeja:
CV102D, DCV202, CJ105D, CJ106D, DCJ205,
DCJ206, CB100D, DCB200
B
Suknjič/brezrokavnik za hlajenje:
DFJ212A, DFJ213A, DFJ214A, DFJ216A,
DFJ312A, DFJ416A, DFV210A, DFV214A
1.
Indikator stopnje moči
Pri uporabi suknjiča/brezrokavnika za hlajenje je prika-
zana stopnja moči.
OPOMBA: Če uporabljate suknjič/brezrokavnik za
hlajenje iz zgoraj navedene skupine A, indikator
stopnje moči 4 ne bo svetil, ker njihove ventilatorske
enote uporabljajo 3-stopenjski nadzor.
OPOMBA: Če uporabljate ogrevan suknjič/brezro-
kavnik/grelno odejo, zasveti samo indikator stopnje
moči 4.
2.
Gumb za vklop/izklop
Za vklop vstavite akumulatorsko baterijo in nato priti-
snite ter pridržite gumb za vklop/izklop, dokler indikator
stopnje moči ne zasveti.
Za spreminjanje stopnje moči suknjiča/brezrokavnika
za hlajenje kratko pritisnite gumb za vklop/izklop, ko je
ta vklopljen.
Za izklop pritisnite in pridržite gumb za vklop/izklop,
dokler indikator stopnje moči ne ugasne.
OPOMBA: Za spreminjanje toplote ogrevanega
suknjiča/brezrokavnika/grelne odeje pritisnite gumb
na ogrevanem suknjiču/brezrokavniku/grelni odeji, ko
se napaja.
Model
3.
Električna vtičnica
Priključite kabel suknjiča/brezrokavnika/odeje ali adap-
terski kabel.
4.
Adapterski kabel za suknjič/brezrokavnik za
hlajenje (dodatna oprema)
Adapterski kabel uporabite pri uporabi izdelkov iz zgoraj
navedene skupine A.
5.
Adapterski kabel za ogrevan suknjič/brezro-
kavnik/grelno odejo (dodatna oprema)
Adapterski kabel uporabite pri uporabi izdelkov iz zgoraj
navedene skupine A.
6.
Napajalni kabel suknjiča/brezrokavnika/odeje
Pri izdelkih iz zgoraj navedene skupine A priključite
ustrezni adapterski kabel za suknjič/brezrokavnik za
hlajenje oziroma za ogrevan suknjič/brezrokavnik/
grelno odejo.
Pri izdelkih iz zgoraj navedene skupine B priključite na
električno vtičnico nosilca baterije.
OPOMBA: Oblika in mesto vtičnice sta različna glede
na suknjič/brezrokavnik/odejo.
7.
Akumulatorska baterija (dodatna oprema)
Akumulatorsko baterijo vstavite v nosilec do konca,
dokler se slišno ne zaskoči.

OPIS DELOVANJA

Nameščanje ali odstranjevanje
akumulatorske baterije
POZOR:
Kadar nameščate ali odstranjujete
akumulatorsko baterijo, trdno držite nosilec bate-
rije in akumulatorsko baterijo. Če nosilca baterije
in akumulatorske baterije ne držite trdno, se lahko
zgodi, da vam zdrsneta iz rok, posledica pa je lahko
poškodba nosilca baterije in akumulatorske baterije
in/ali telesna poškodba.
POZOR:
Pred odstranjevanjem akumulator-
ske baterije vedno izklopite napravo.
► Sl.2: 1. Rdeči indikator 2. Gumb 3. Baterijski vložek
4. Nosilec baterije
Akumulatorsko baterijo vstavite tako, da poravnate
jeziček na bateriji z utorom na ohišju in jo potisnete
v ležišče. Akumulatorsko baterijo vstavite do konca,
da se razločno zaskoči. Če je na zgornji strani gumba
viden rdeč indikator, pomeni, da baterija ni ustrezno
zaskočena.
Če želite odstraniti akumulatorsko baterijo, pritisnite
gumb na sprednjem delu akumulatorske baterijo in jo
potisnite iz nosilca baterije.
92 SLOVENŠČINA

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita TD00000111

This manual is also suitable for:

Td00000110

Table of Contents