Технички Подаци - Makita TD00000111 Instruction Manual

Battery holder
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
СРПСКИ (Оригинално упутство)
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ
Модел
Номинални напон
Уложак батерије
USB прикључак за
напајање
Димензије (Д х Ш х В)
Нето тежина
Неки горенаведени улошци батерија можда неће бити доступни у зависности од места становања.
УПОЗОРЕЊЕ:
Користите само горенаведене улошке батерије. Коришћење других уложака
батерије може довести до повреде и/или пожара.
Симболи
Неки од следећих симбола се налазе на етикети
производа. Пре употребе се обавезно упознајте са
њиховим значењем.
Прочитајте упутство за употребу.
Само за земље ЕУ
Ni-MH
Због присуства штетних компонената
Li-ion
у опреми, отпад од електричне и
електронске опреме, акумулатора и
батерија, може да има негативан утицај
на животну средину и здравље људи.
Не одлажите електричне и електронске
уређаје или батерије са кућним отпадом!
У складу са европском директивом о
отпаду од електричне и електронске
опреме и о акумулаторима и
батеријама и отпаду од акумулатора и
батерија, као и њеном прилагођавању
националном закону, отпад од
електричне и електронске опреме,
батерија и акумулатора мора да се
прикупи одвојено и достави одвојеном
сабиралишту за комунални отпад који
ради у складу са прописима о заштити
животне средине.
То означава симбол прецртане канте за
смеће на опреми.
TD00000111
Држач батерије за LXT уложак батерије
DC 14,4 V
DC 18 V
BL1415N / BL1430B / BL1440 / BL1460B
BL1815N / BL1820B / BL1830 / BL1830B /
BL1840B / BL1850B / BL1860B
100 мм x 78 мм x 39 мм
0,14 кг
Држач батерије за CXT уложак батерије
DC 5 V, 2,4 A, тип А
БЕЗБЕДНОСНА
УПОЗОРЕЊА
УПОЗОРЕЊЕ:
прочитајте упутство за употребу за Makita
производ који ћете користити са овим
апаратом.
УПОЗОРЕЊЕ:
само са производима које је навела компанија
Makita. Коришћење апарата са производима
који нису усаглашени може да доведе до
пожара, прекомерне топлоте, експлозије или
цурења електролита.
Заштита од струје
Не рукујте каблом и батеријом мокрим или
1.
масним рукама.
2.
Немојте користити оштећени USB кабл.
3.
Немојте да злоупотребљавате кабл. Немојте
никада да користите кабл за ношење,
повлачење и искључивање. Држите кабл
подаље од извора топлоте, масноћа и
оштрих ивица.
4.
Не искључујте каблове док се батерија
напаја електричном енергијом. Мала деца
могу да ставе утикач под напоном у уста и да
се повреде.
5.
Не гурајте ексере, жице ни друге предмете
у USB прикључак за напајање. У супротном,
може да дође до кратког споја, који може да
изазове дим или пожар.
Не прикључујте изворе напајања у USB
6.
прикључак. USB је намењен искључиво за
пуњење нисконапонских уређаја. Обавезно
ставите поклопац на USB прикључак када
се не користи за пуњење нисконапонског
уређаја. У супротном, може да настане ризик
од пожара.
112 СРПСКИ
TD00000110
DC 10,8 V – 12 V макс.
BL1016 / BL1021B / BL1041B
88 мм x 61 мм x 33 мм
0,09 кг
Пре употребе обавезно
Овај апарат користите

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita TD00000111

This manual is also suitable for:

Td00000110

Table of Contents